Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Interpersonel Psykoterapi - Gruppeforløb for patienter med depressiv lidelse

 

Problemstilling

Forskning viser, at depression ofte ledsages af en forstyrrende forandring i den enkeltes interpersonelle felt, fx i forbindelse med tab/ kompliceret sorg; konflikt med en betydningsfuld anden, rollekonflikt; livsforandringer som fx ægteskab/skilsmisse, sygdom, flytning.

 

Når den enkelte bliver deprimeret, kan symptomerne influere på de samspil, patienten indgår i og bidrage til uhensigtsmæssige oplevelser/erfaringer. Hvad enten livsbegivenhederne er en trigger eller en følge af depressionen, vil det være den enkelte patients opgave i Interpersonel Psykoterapi (IPT) at finde mere adækvate måder at tackle sine relationelle problemstillinger på.

 

Interpersonel Psykoterapi (IPT) har siden 70’erne været en anerkendt terapiform rettet mod ambulant behandling af deprimerede, ikke-psykotiske patienter. Aktuelt anbefales IPT som førstevalg ved depressionsbehandling i England (NICE), USA (APA), Canada, Irland og Holland.

 

Målgruppe

Patienter primært i den affektive søjle, som er motiverede for at ville arbejde med sig selv, og som diagnostisk befinder sig inden for følgende kategorier:

  • • Depressiv enkeltepisode

  • • Tilbagevendende depression

  • • Tilpasningsreaktioner af depressiv karakter

  • • Vedvarende (kroniske) affektive tilstand

 

Definitioner

Interpersonel Psykoterapi (IPT) er en evidensbaseret, fokuseret korttidsterapi, hvor der lægges vægt på at depression er en medicinsk sygdom, som kan behandles. Endvidere lægges vægt på, at den affektive tilstand er påvirket af livsomstændighederne hos den enkelte. Baseret på interpersonel teori samt psykosocial forskning omkring depression forsøger denne terapitilnærmelse at knytte en forbindelse mellem tilstand og aktuelle livsbegivenheder. Denne definition retter søgelyset mod problemet og hindrer dermed skyld og selvbebrejdelse.

Formål

Med udgangspunkt i en biologisk orienteret forståelse samt et udvalgt interpersonelt problemområde, er formålet med IPT

  • • At lære patienter at mestre de affektive symptomer og hjælpe dem til at kunne fungere bedre i samspil med andre mennesker – herunder lære at etablere og fastholde mere givende relationer

 

Henvisning

Patientens sundhedsfaglige kontaktperson: læge, psykolog eller sygeplejerske i Klinik Psykiatri Syd kan henvise. Henvisningen sendes til psykologerne Rikke Christiansen og Trine Strands, Enhed for Depression.

 

Visitation

Forud for deltagelse i gruppen vil patienten blive indkaldt til 1 forsamtale hos psykologerne med henblik på at vurdere, hvorvidt den enkelte vil kunne profitere af gruppeforløbet.

 

Gruppeforløb

Gruppeterapi med 6-8 deltagere der strækker sig over 14 sessioner af 1,5 times varighed pr. gang (inklusiv en forsamtale og en eftersamtale). Gruppeforløbet udbydes henholdsvist om efteråret og foråret.

Gruppen er lukket, således at det er de samme deltagere, som deltager hver gang gennem gruppeforløbet. Efter afslutning er der mulighed for 1 opfølgende samtale. Gruppen ledes for tiden af 2 psykologer. Når gruppen har nået max antal deltagere, oprettes venteliste mhp. deltagelse i et efterfølgende semester.

 

Referencer

Weissman, Myrna M. et al. (2000) Comprehensive Guide to Interpersonal Psychotherapy. Basic Books, New York.

 

Weissmann, Myrna M. et al (2009) Interpersonel Psykoterapi, praksisvejledning. Danske Psykologisk Forlag.