Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Smertebehandling

 

Formål

At sikre, at der ved præhospitale patientkontakter foretages en vurdering af patientens eventuelle smerter, herunder smerteniveau og eventuelle behov for smertelindring.
At relevante smerter dokumenteres i Præhospital Patientjournal (PPJ).

 

Målgruppe

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger ansat ved akutlægebiler i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Akutte smerter: Smerter, som er opstået på grund af sygdom, traume eller operation.
Kroniske smerter: Vedvarende smerter af mere end 3 måneders varighed.
 

Beskrivelse

Angiver patienten smerter, optages smerteanamnese med følgende punkter:

 • • Lokalisation.

 • • Karakter: Borende, brændende, sviende, stikkende, dybe/overfladiske.

 • • Mønster: Konstante, turevise, døgnvariation, provokerende/lindrende faktorer.

 • • Intensitet: Angives på NRS-skala fra 1-10, hvor 1 svarer til ingen smerter, og 10 svarer til værst tænkelige smerter.

 

Ved patientkontakter hvor der er kommunikations- eller sprogproblemer, f.eks. med børn, fremmedsprogede eller sindslidende, kan hjælpemidler forsøges anvendt, f.eks. ”smertescorelineal” hvor smerteintensitet kan angives med ”smileys” der så omsættes til værdi på skala 1–10 (VAS). Alternativt må den sundhedsfaglige medarbejder foretage en subjektiv vurdering og angive den skønnede smerteintensitet på skala 1–10.

 

Behandling

Non-farmakologisk smertebehandling skal altid forsøges, herunder:

 • • Immobilisering og lejring.

 • • Kulde.

 • • Kommunikation og beroligelse.

 • • O2 tilskud.

Herefter kan der, ved relevante akutte smerter, og hvor smertebehandlingen ikke unødigt slører den inhospitale kliniske vurdering, avendes smertelindring med refrakt doser fentanyl.
Hvis smertebilledet udelukkende kan tilskrives kendte kroniske smerter, bør der ikke smertebehandles præhospitalt.

Ved manglende effekt af non-farmakologisk og farmakologisk smertebehandling på akutte smerter kontaktes præhospital akutlæge med henblik på råd og vejledning.

Den præhospitale akutlæge har mulighed for yderligere farmakologisk smertebehandling omfattende

 • • Fentanyl (i højere dosering)

 • • Alfentanil

 • • S-ketamin

 • • Infiltrationsanalgesi.

 • • Anlæggelse af nerveblok

 • • Generel anæstesi

 

Vurdering og dokumentation

Den Præhospital Patientjournal skal som minimum indeholde ABCDE-vurdering, start- og slutmålinger, samt alle relevante observationsfund, med relevante mellemrum, herunder:

 

 • • Måling af vitale parametre (RF, SAT, BT, Puls)

 • • Optagelse af EKG.

 • • GCS og pupilstørrelser

 • • Blodsukker måling.

 • • Anvendt smertestillende medicin (jf. kompetence) registreres.

 • • Konference med præhospital akutlæge noteres i notatfeltet og i konsultationsloggen.

 

Smerteintensiteten bedømmes med NRS-score før og efter medicinering, og dokumenters i PPJ.

Ved længere transport måles og dokumenters de vitale parametre og GCS, hvert 5. minut. Hos ikke-kritiske patienter kan dette reduceres til hvert 10. minut.

 

Referencer

Friesgaard, KD; Kirkegaard, H; Rasmussen, CH et. al. Prehospital intravenous fentanyl administred by ambulance personnel: a cluster-randomised comparison of two treatment protocols. Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2019(27):11.

 

Williamson A, Hoggart B. Pain: a review of three commonly used pain rating scales. J Clin Nurs. 2005 Aug;14(7):798-804.