Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mobilisering og lejring af den nyopererede hjertepatient

Beskrivelse

På operationsdagen

Patientens hovedgærde eleveres minimum 30 º.

Postoperativt lejres patienten på ryggen, indtil vedkommende er ekstuberet. Herefter må patienten lejres i ryg eller sideleje med eller uden eleveret hovedgærde.

Ved lejring på ryggen sikres det, at patientens hofte, som minimum, er ud for og gerne over det angivne punkt på indersiden af intensivsengen.

Funktionen – rotation - kan desuden anvendes til patienten, indtil opvågning påbegyndes.

Patienten mobiliseres til sengekant og/eller stolefunktion i aften/nattevagt, med henblik på tømning og efterfølgende seponering af dræn. Patienten skal helt op at sidde, dvs. hovedgærde eleveres op i 90°.

Patienten er præoperativt instrueret i at bruge begge hænder samtidigt, samt albueteknik, således thorax ikke forskydes skævt, derfor ingen sengegalge.

Puder og tæpper kan anvendes under knæ og lænd. Patienten opfordres ligeledes til bevægelse af arme og ben.

Dagen efter operation

Inden overflytning til stamafdeling mobiliseres patienten ud af sengen til stående/siddende stilling.

Dette kan foregå i forbindelse med forflytning fra intensivseng til almindelig seng. Patienten mobiliseres via stolefunktion og fodende, ved brug af albueteknik. Patienten kan, som alternativ, mobiliseres fra siden af sengen, eller kan løftes over i anden seng ved hjælp af vendelagen og loftlift.

Vurder, inden mobilisering, ud fra patientens tilstand og ydeevne, hvilken hjælp, der er brug for. Patienten kan ofte mobiliseres af 2 sygeplejersker.

Patienten mobiliseres som minimum med EKG-overvågning og blærekateter, med mindre andet er ordineret.

Tryksårsscreening

Patienten screenes for tryksår minimum en gang i hver vagt, medmindre patientens tilstand forhindrer dette. (Eksempelvis ved ustabil hæmodynamik, blødning, åbent sternum eller lignende.)

Patienten screenes for tryksår af OP-personalet umiddelbart inden overflytning til TIA. Dette dokumenteres i EPJ under ”Postoperativ sygeplejestatus”. Det er derfor ikke nødvendigt med ny screening i den vagt, patienten ankommer til TIA.

Patienten screenes for tryk af TIA-sygeplejersken inden overflytning til stamafdeling. Screening dokumenteres på observationsskema og beskrives i status ved overflytning under ”Hud og væv”

Definition af begreber

Vejledningen er gældende for nyopererede hjertepatienter med et stabilt forløb.

Tryksårsscreening: Systematisk inspektion af patientens hud, hvor der er særlig risiko for tryk, shear eller friktion. Det vil sige korsben, ryg, sæderegion, hæle, albuer, ører, og områder, hvor medicinsk udstyr udøver tryk.

Formål

Formålet er at beskrive proceduren for sikker mobilisering af den nyopererede hjertepatient samt at beskrive tryksårscreening af den nyopererede hjertepatient.