Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mobilisering og lejring af den nyopererede hjertepatient

Beskrivelse

operationsdagen

Patientens hovedgærde eleveres minimum 30 º.

Postoperativt lejres der på ryggen, indtil patienten er ekstuberet. Herefter må patienten lejres i ryg eller sideleje med eller uden eleveret hovedgærde.

Funktionen – rotation – kan desuden anvendes til patienten, indtil opvågning påbegyndes.

Ved lejring på siden er det vigtigt med god støtte i ryggen og øverste arm skal som minimum placeres langs med kroppen eller på en pude foran brystkassen.

Patienten mobiliseres til sengekant og/eller stolefunktion i aften/nattevagt eller senest dagvagt dagen efter med henblik på tømning af dræn inden disse seponeres.

Såfremt patienten forbliver i sengen skal hovedgærdet eleveres op i 80-90° inden seponering af dræn.

Patienten er præoperativt instrueret i at bruge begge arme samtidigt til at støtte omkring thorax, således thorax ikke forskydes skævt - derfor ingen sengegalge.

Puder og tæpper kan anvendes under knæ og lænd. Patienten opfordres ligeledes til bevægelse af arme og ben.

Dagen efter operation

Inden overflytning til stamafdeling mobiliseres patienten ud af sengen til stående/siddende stilling.

Patienten kan, som alternativ, mobiliseres fra siden af sengen med glidestykke eller kan løftes over i en anden seng ved behov vha. vendelagen og loftlift.

Vurdér, inden mobilisering, ud fra patientens tilstand og ydeevne, hvilken hjælp, der er brug for. Patienten kan ofte mobiliseres af 2 personer.

Patienten mobiliseres som minimum med ekg-overvågning og blærekateter, med mindre andet er ordineret.

Tryksårsscreening

Patienten screenes for tryksår minimum en gang i hver vagt, medmindre patientens tilstand forhindrer dette. (Eksempelvis ved ustabil hæmodynamik, blødning, åbent sternum eller lignende.)

Patienten screenes for tryksår af OP-personalet umiddelbart inden overflytning til TIA. Dette dokumenteres i EPJ under ”Postoperativ sygeplejestatus”. Det er derfor ikke nødvendigt med ny screening i den vagt, patienten ankommer til TIA.

Patienten screenes for tryk af TIA-sygeplejersken inden overflytning til stamafdeling. Screening dokumenteres på observationsskema og beskrives i status ved overflytning under ”Hud og væv”

Definition af begreber

Vejledningen er gældende for nyopererede hjertepatienter med et stabilt forløb.

Tryksårsscreening: Systematisk inspektion af patientens hud, hvor der er særlig risiko for tryk, shear eller friktion. Det vil sige korsben, ryg, sæderegion, hæle, albuer, skuldre, ører, og områder, hvor medicinsk udstyr udøver tryk.

Formål

Formålet er at beskrive proceduren for sikker mobilisering af den nyopererede hjertepatient samt at beskrive tryksårsscreening af den nyopererede hjertepatient.