Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi via Reumatologisk Ambulatorium

Patienter med en nydiagnostiseret kronisk polyartrit og reumatologiske patienter med en midlertidig nedsættelse af funktionsevnen, kan henvises til ambulant ergoterapi.

 1. Patienter med en nydiagnosticeret kronisk polyartrit
Patienter med en nydiagnosticeret kronisk polyartrit (evt. i kombination med aksial artrit), kan henvises til ambulant ergoterapi mhp. vejledning og kompenserende tiltag i forhold til udførelse af dagligdags aktiviteter. Det kan dreje sig om f.eks. instruktion i ledaflastning og øvelser for OE samt vejledning i forhold til brug af hjælpemidler og håndledsskinner. Selvom hjælpemiddelbehovet vurderes af sygehusets ergoterapeut, skal kommunen ansøges om hjælpemidlerne og finansiere disse, når det drejer sig om en varigt nedsat funktionsevne.
Det første par håndledsskinner, der skal afprøves, indgår som led i behandlingen og udleveres af sygehuset, mens håndledsskinner i forbindelse med behov for udskiftning skal søges af kommunen.
Også patienter med en kronisk polyartrit
, som ikke er nydiagnosticerede, men hvor patienten aldrig har været instrueret af en ergoterapeut kan have behov for det ergoterapeutiske tilbud på sygehuset. Disse patienter kan derfor henvises under kategorien ”nyere polyartrit”. I så fald er det vigtigt, at der på henvisningen gøres opmærksom på, at patienten henvises, fordi patienten ikke tidligere har modtaget ergoterapi i forhold til polyartrit diagnosen.
Det ergoterapeutiske tilbud kan alt efter varighed og indhold enten ses som en del af en undersøgelse/udredning/behandling eller som specialiseret genoptræning.

2. Patienter med en midlertidig nedsættelse af funktionsevnen
Både patienter med en reaktiv polyartrit og øvrige reumatologiske patienter med en midlertidig funktionsnedsættelse kan henvises til ambulant ergoterapi mhp. instruktion og/eller vurdering af behov for midlertidige hjælpemidler herunder håndledsskinner samt instruktion i brugen af disse.
Sygehuset er forpligtiget til at forsyne patienten med hjælpemidler og instruere i brugen af hjælpemidlerne, når hjælpemidlerne indgår som et led i behandlingen, eller når det drejer sig om en ikke-varig funktionsnedsættelse , hvor patienten kontrolleres på sygehuset for den specifikke tilstand.
Ovenstående er udarbejdet i overensstemmelse med ”Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehuset”, nr. 0 af 21. dec. 2006 og de indgåede sundhedsaftaler i Region Nordjylland).