Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af hjertestop hos gravide

Genoplivning af gravide adskiller sig på enkelte punkter fra genoplivning af andre voksne.

I det følgende gennemgås de væsentligste overvejelser og handlinger, der skal iagttages i forbindelse med hjertestop hos gravide.

I øvrigt henvises til instruks for behandling af hjertestop (link hertil).

Beskrivelse

Gennemgang af særlige procedurer i forbindelse med hjertestop hos gravide.

Generelle betragtninger

Mortaliteten relateret til graviditet er lav i de udviklede lande – estimeret i Danmark 1/30.000 fødsler.

Hvis der indtræder akut, svær kardiovaskulær forstyrrelse hos en gravid, skal forholdene omkring fostret altid iagttages. Sædvanligvis afhænger overlevelse af fostret af moderens overlevelse.

Hyppigste årsager til hjertestop hos gravide er

Præeksisterende hjertesygdom, lungeemboli, hypertensive sygdomme under graviditeten, sepsis, blødning, amnionvæske-emboli og ectopisk graviditet.

Handleplan i forbindelse med hjertestop hos gravide:

1. Hjertestopdiagnose efter vanlige kriterier – behandling af hjertestop.

2. Tilkald hjælp efter vanlige kriterier – inkl. obstetriker og neonatolog

3. Start basal genoplivning i henhold til standard guidelines og når hjertestophold ankommer startes avanceret genoplivning.

4. Ved fundushøjde > umbilicus (GA > 20 uger) foretages manuel displacering af uterus til venstre, for at fjerne/minimere aorto-caval kompression

5. Foretag en venstre vinkling af patientens leje - om muligt, for at forbedre det venøse tilbageløb til hjertet. Den optimale vinkel er mellem 15 og 30 grader. Selv en lille drejning er bedre end ingen drejning.

6. Efter 4 minutters resuscitation uden ROSC - Udfør PeriMortemSectio ved fundushøjde > umbilicus (GA > 20 uger for at redde patienten, og ved GA > 24 uger for at redde både patient og barn). Målet er forløsning indenfor 5 minutter efter kollaps

7. Defi-pads i standardposition. Anvend standard defibrillerings-energi

8. Overvej tidlig endotracheal intubation. Tubestr. ½-1 mm mindre end sædvanlig alderssvarende standardstørrelse på grund af ødem

9. Overvej ECPR (link til instruks)

Post resuscitationsbehandling

Efter succesfuld genoplivning følges standard guidelines for behandling efter hjertestop.

Overordnet skal der på sygehuset forefindes

• Handleplaner og udstyr for genoplivning af både den gravide kvinde og barnet

• Kaldeprocedurer for specialerne anæstesiologi, neonatalogi og obstetrik

• Regelmæssig vedligeholdelse af behandlingsprotokol

Formål

At sikre varetagelse af særlig terapi hos gravide med hjertestop med henblik på at sikre bedst mulige overlevelseschancer for moderen og visse tilfælde også barnet.