Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af hjertestop hos gravide

Genoplivning af gravide adskiller sig på enkelte punkter fra genoplivning af andre voksne.

I det følgende gennemgås de væsentligste overvejelser og handlinger, der skal iagttages i forbindelse med hjertestop hos gravide.

I øvrigt henvises til instruks for behandling af hjertestop .

Beskrivelse

Gennemgang af særlige procedurer i forbindelse med hjertestop hos gravide.

Generelle betragtninger

Mortaliteten relateret til graviditet er lav i de udviklede lande – estimeret i Danmark 1/30.000 fødsler.

Hvis der indtræder akut, svær kardiovaskulær forstyrrelse hos en gravid, skal forholdene omkring fostret altid iagttages. Sædvanligvis afhænger overlevelse af fostret af moderens overlevelse.

Hyppigste årsager til hjertestop hos gravide er:

Præeksisterende hjertesygdom, lungeemboli, hypertensive sygdomme under graviditeten, sepsis, blødning, amnionvæske-emboli og ectopisk graviditet.

Handleplan i forbindelse med hjertestop hos gravide:

1. Hjertestopdiagnose efter vanlige kriterier – behandling af hjertestop.

2. Tilkald hjælp efter vanlige kriterier – inkl. obstetriker og neonatolog

3. Start basal genoplivning i henhold til standard guidelines og når hjertestophold ankommer startes avanceret genoplivning.

4. Ved fundushøjde > umbilicus (GA > 20 uger) foretages manuel displacering af uterus til venstre, for at fjerne/minimere aorto-caval kompression

5. Foretag en venstre vinkling af patientens leje - om muligt for at forbedre det venøse tilbageløb til hjertet. Den optimale vinkel er mellem 15 og 30 grader. Selv en lille drejning er bedre end ingen drejning.

6. Start forberedelse til PeriMortemSectio ved GA > 20 uger for at redde patienten, og ved GA > 24 uger for at redde både patient og barn. Som udgangspunkt skal fostret fjernes, hvis den initiale resuscitering ikke lykkes.

Specielle procedurer

Intubation med en tube ½-1 mm mindre end sædvanlig alderssvarende standardstørrelse på grund af ødem.

Intubation prioriteres højere end hos den ikke gravide på grund af større aspirationsrisiko.

Transtorakal impedans er ikke påvirket af graviditeten, hvorfor defibrilleringsenergi ikke skal justeres særligt til denne patientgruppe.

Specielle betragtninger

Reversible årsager til kardiovaskulær instabilitet:

  • • Blødning – se instruks for rød obstetrisk blødning

  • • Kardiovaskulær sygdom – myokardieinfarkt og dissekerende aortaanurisme samt peripartum kardiomyopatier er hyppigste patofysiologiske årsag til hjertestop af primær kardiovaskulær genese

  • • Præeklampsi og eklampsi

  • • Lungeemboli

  • • Amnionvæskeemboli

Hvis umiddelbar resuscitation svigter

PeriMortemSectio skal overvejes 4 minutter efter indtrådt hjertestop eller påbegyndt genoplivning (ved ikke-observeret stop), hvis der ikke er ROSC.

  • • Ved fundushøjde < umbilicus (GA < 20 uger), er akut kejsersnit ikke nødvendigt, da den gravide uterus størrelse ikke kompromitterer kredsløbet

  • • Ved fundushøjde > umbilicus, vil akut kejsersnit bedre overlevelseschancerne for både moderen og barnet

Post resuscitationsbehandling

Efter succesfuld genoplivning følges standard guidelines for behandling efter hjertestop.

Overordnet skal der i tilslutning til behandling af gravide på sygehuset forefindes:

  • • Handleplaner og udstyr for genoplivning af både den gravide kvinde og barnet

  • • Kaldeprocedurer for specialerne anæstesiologi, neonatalogi og obstetrik

  • • Regelmæssig vedligeholdelse af behandlingsprotokol

Formål

At sikre varetagelse af særlig terapi hos gravide med hjertestop med henblik på at sikre bedst mulige overlevelseschancer for moderen og visse tilfælde også barnet.