Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse for de iskæmiske hjertesyge patienter (forundersøgelse på Afsnit S2)

 

Formål

At medvirke til et effektivt og koordineret udredningsforløb til patienter, som er henvist til hjertepakkeforløb (vedr. iskæmisk hjertesygdom).

At medvirke til en hurtig udarbejdelse af en fyldestgørende behandlingsplan med inddragelse af patienten om muligt – og hvis patienten tillader det – nærmeste pårørende.

 

Definition af begreber

Patientforløbsbeskrivelse: Beskrivelser af patientforløb for udvalgte patientgrupper, hvor de sundhedsfaglige beslutninger, handlinger og de organisatoriske elementer er koordineret.

Pakkeforløb - hjerteområdet

 

Beskrivelse af forundersøgelse på Kardiologisk Afdeling Afsnit S2

Forundersøgelsen på Afsnit S2 dækker primært problemstillinger i relation til iskæmisk hjertesygdom.

Hver mandag møder der 8 patienter til forundersøgelse på afsnit S2. Forundersøgelser indebærer ekkokardiografi i Kardiologisk Laboratorium, sygeplejesamtale og journaloptagelse ved speciallæge på Kardiologisk Afsnit S2. Efter samtalen tages der blodprøver i Blodlaboratoriet efter samtalen eller hos egen læge, afhængig af hvornår patienten skal til den relevante undersøgelse.

 

Henvisning og visitation

Patienthenvisninger visiteres dagligt af afdelingens overlæger (PCI operatører).

 

Det ambulante fremmøde

Patienten modtages af S2 sygeplejerske eller af sekretær på Afsnit S2. Herefter konsulteres med sygeplejerske og læge i nævnte rækkefølge.

 

Ekkokardiografikonsultation

Ekkoteknikker foretager ekkokardiografi på Ekko-rum på 6. sal.

 

Sygeplejekonsultation

Sygeplejersken taler med patienten om årsag til visitation, tager ekg, måler BT og udfylder databaseskemaet

 

Lægekonsultation

  • • Der bygges videre på data fra sygeplejekonsultationen

  • • Vurdering af risiko for hjertekarsygdom

  • • Vurdering af behov for medikamentel behandling

  • • Planlægning af relevant(e) undersøgelse(r)

  • • Indhentning og dokumentation af informeret samtykke til undersøgelses- og behandlingsplan

 

Opfølgning ved sygeplejersken

Sygeplejersken informerer om den videre plan og udleverer skriftligt materiale med dato til enten KAG, Hjerte-CT eller myokardieskintigrafi. Patienten indkaldes til myokardieskintigrafi fra Nuklearmedicinsk Afdeling. KAG eller Hjerte-CT tid er booket i forvejen, og skal blot udleveres til patienten. Er der behov for at ændre tiden, kan det gøres via kardiologisk sekretariat.