Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotisk behandling under fødslen


Profylakse
Der gives profylaktisk antibiotisk behandling ved:

1.

Igangværende fødsel indtil fulde 34 uger (veer før eller efter vandafgang):
Benzylpenicillin 5 mio. IE efterfulgt af 2 mio. IE hver 4. time til barnets fødsel.

2.

Vandafgang mere end 24 timer fra uge 34 + 0:
Præparat: Benzylpenicillin.
Dosering: 5 mio. IE efterfulgt af 2 mio. IE hver 4. time til barnets fødsel.
Antibiotikabehandling starter, når vestimulation påbegyndes

3.

Ved PPROM fra uge 24 + 0 til 34 + 0:

Benzylpenicillin 5 mio IE i.v. efterfulgt af 2 mio IE hver 4. time i første døgn

Herefter
Tablet Penicillin 1 mio. IE x 3 i 7 dage.

Ved BMI >30 tablet Penicillin 1 mio IE gange 4 i 7 dage.

4.

Risikogrupper for streptokok B infektion:
Penicillin 5 mio. IE efterfulgt af 2 mio. IE hver 4. time til barnets fødsel.

 

Ved temperaturforhøjelse over eller lig 38 skiftes til Cefuroxim som GBS profylakse. Gælder også når kvinden har epidural.

 

5.

Sectio: Cefuroxim 1,5 g i.v. som engangsdosis. Ved BMI >30 gives 3 g i.v.

 

Behandling

1.

Før barnets fødsel:

 

 

 

 

Ved tegn på chorioamnionitis gives uanset gestationslængde inj. Cefuroxim 1,5 g intravenøst hver 8. time. Se instruks ”Temperaturforhøjelse i fødslen”.

Ved temperaturforhøjelse over eller lig 38.0 uden epidural/spinael, over eller lig 38.4 med epidural/spinael se instruks ”Temperaturforhøjelse i fødslen”.

2

Ved akut sectio:

Har der været indikation for Cefuroxim behandling pga. temperaturforhøjelse i fødselsforløbet, suppleres med Metronidazol 1 g i.v. ved sectio.

Er der gået mindre end 8 timer efter Cefuroxim-indgift, er det ikke nødvendigt at give Cefuroxim igen ved sectio.

3.

Antibiotikabehandling af moderen efter fødslen:

Antibotikabehandling på grund af temperaturforhøjelse i fødslen: Der gives endnu en dosis af det valgte antibiotika (Penicillin eller Cefuroxim).

I tilfælde af sectio gives også Metronidazol.

Har kvinden haft epidural i fødselsforløbet, har temperaturen max. været 38.4, og er kvinden afebril 2 timer efter fødslen og uden kliniske tegn på infektion, gives der ikke antibiotika.

4.

Ved kliniske tegn på korioamnionit i fødslen:

 

Intravenøs behandling til kvinden har været afebril i mindst 1 døgn.
Herefter peroral behandling til mindst 7 dages behandling i alt.

I.v. behandling:
Cefuroxim
1,5 gram x 3 i.v.
og
Metronidazol 500 mg x 3 eller
1,5 gram x 1 i.v.

Ved medtaget patient eller manglende respons kan der suppleres med Gentamycin 240 mg x 1.
Serum-Gentamycin måles 3. behandlingsdag, hvis behandlingen skal fortsættes ud over 2 døgn.
Ved manglende respons efter 48 timer konfereres med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 

Penicillinallergi:

 

Ved type 1 allergi over for Penicillin gives
Erythromycin
1 gram x 3 i.v
eller
Clarithromycin 500 mg x 2 i.v.
eller
Clindamycin 600 mg x 3 i.v.
eller
Meporenem
1 gram x 3 (kun efter konference med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Anvendes ved livstruende infektioner).

Streptokok gruppe A infektion:
Se instruks ”
Puerperal infektion
Vedr. peroral behandling:
Se instruks ”
Puerperal infektion
 

 

Amning tilladt ved ovennævnte behandlingsregime

 

Antibiotikadosis ved BMI >30

Penicillin2 mill. IE x 4

Ampicilliln2 g x 4

Dicloxacillin1,5 g x 4

Amoxicillin2 g x 4

Cefuroxim3 g x 3 som minimum (3 g i.v. som engangsdosis ved sectio)

Mecillinam400 mg x 3

Metronidazol500 mg x 2

Sulfamethizol 1 g x 2

Clindamycin900 mg x 3

Gentamycin5-7 mg/kg x 1

Vancomycin15 mg/kg, dog mindst 1 g x 2

 

 

Evidens:

Sandbjerg 2003: Antibiotika ved truende præterm fødsel samt PPROM efter Oracle I og II
Sandbjerg 2007: Puerperal infektion

Sandbjerg 2012: Antibiotica

Sandbjerg 2018: Feber i fødslen

Godkendt i OBIRENO september 2015 og 2018