Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotisk behandling under fødslen

 

Baggrund

Der gives hyppigt profylaktisk antibiotika under fødslen. Formålet med profylaktisk antibiotika er GBS-profylakse i forhold til at reducere risikoen for neonatal GBS-sepsis. Ved maternelle tegn på chorioamnionitis skal dette dog også behandles.

Herunder er der anført links til de hyppigst anvendte PRI dokumenter:

 

 1. 1. GBS profylakse generelt

Link: https://pri.rn.dk/Sider/17248.aspx

 

 1. 2. Præterm fødsel GA <37+0

Link: https://pri.rn.dk/Sider/30382.aspx

 

 1. 3. PROM, vandafgang >18 timer

Link: https://pri.rn.dk/Sider/30818.aspx

 

 1. 4. PPROM

Link: https://pri.rn.dk/Sider/30412.aspx

 

 1. 5. Temperatur forhøjelse i fødslen

Link: https://pri.rn.dk/Sider/7814.aspx

 

 1. 6. Chorioamnionitis

Link: https://pri.rn.dk/Sider/30818.aspx

 

 1. 7. Sectio

Link: https://pri.rn.dk/Sider/8726.aspx

 

 

Antibiotikadosis ved BMI >30

Ved højt BMI er det maternelle fordelingsvolumen større, og antibiotika dosis skal derfor øges for at opnå terapeutiske doser.

Forslag til øgede doser ses herunder:

 • • 

Penicillin

2 mill. IE x 4

 • • 

Ampicillin

2 g x 4

 • • 

Dicloxacillin

1,5 g x 4

 • • 

Amoxicillin

2 g x 4

 • • 

Cefuroxim

3 g x 3 som minimum (3 g i.v. som engangsdosis ved sectio)

 • • 

Mecillinam

400 mg x 3

 • • 

Metronidazol

500 mg x 2

 • • 

Sulfamethizol

1 g x 2

 • • 

Clindamycin

900 mg x 3

 • • 

Gentamycin

5-7 mg/kg x 1

 • • 

Vancomycin

15 mg/kg, dog mindst 1 g x 2