Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotikaprofylakse ved klassiske thoraxkirurgiske indgreb

 

Formål

Instruks ved brug af antibiotika i praksis

Beskrivelse

Alle ordinationer er i.v.-ordinationer.

Ved lungeresektioner, inkl. pneumonektomier, lobektomier, segmentektomier, kileresektioner, diaphragmaplastik osv. – uanset via torakoskopi eller torakotomi

  • • Zinacef 3 g

  • • Gentamicin 5 mg/kg som éngangsdosis (dog max 500 mg) ved indledning til operation.
   (Hvis operationen varer længere end 3 timer, gives der yderligere
   1,5 g Zinacef).

 

Andre operationer via torakotomi, åbne komplicerede lungebiopsier, krævende pleuradrænanlæggelse. Reoperationer efter primær lungeoperation (ved mistanke om pleuraempyem – tages D+R ved operationen, behandlingen tilrettes efter resistensbestemmelsen)

  • • Zinacef 3 g

  • • Gentamicin 5 mg/kg som éngangsdosis (dog max 500 mg) ved indledning til operation.

  • • (Hvis operationen varer længere end 3 timer, gives der yderligere 1,5 g Zinacef).
    

Ved klassiske skopiske indgreb uden større lungevævsresektion – pleurabiopsier, sympatektomier og ukomplicerede åbne lungebiopsier via minitorakotomi uden pleuradrænanlæggelse

  • • 3 g Zinacef x 1 peroperativt.

  • • (Hvis operationen varer længere end 3 timer, gives der yderligere 1,5 g Zinacef)

 

Ved oesophagus – cardiaresektion (Cardia- og oesophagusoperation – præ- og postoperative standarder)

 

Startdosis:

  • • Penicillin 5 mill. IE

  • • Gentamicin 5 mg/kg (dog max 500 mg)

  • • Metronidazol 1 g ved indledning til operation.

  • • (Hvis operationen varer længere end 3 timer, gives der yderligere penicillin 2 mill. IE)

 

Efterfølgende:

  • • Penicillin 2 mill. IE (1,2 g) x 4

  • • Antibiotika gives på skæve tidspunkter: Kl. 6 – 12 – 18 – 23.59

  • • Metronidazol 500 x 2 i 72 timer

  • • Gentamicin 5mg/kg (dog max 500 mg) x 1 i 1. og 2. postoperative døgn,
   OBS. dosering reduceres ifølge
   Kortvarig aminoglykosidbehandling styret efter nyrefunktion

  • • Fluconazol 400 mg. dagligt (TIA)

 

Ved operation for oesophagusruptur (inden 6-8 timer)

Startdosis:

 • • Penicillin 5 mill. IE

 • • Gentamicin 5 mg/kg (dog max 500 mg)

 • • Metronidazol 1 g ved indledning til operation.

 • • (Hvis operationen varer længere end 3 timer, gives der yderligere penicillin 2 mill. IE. Hvis Gentamicin er givet indenfor samme døgn gentages dette ikke)

 

Efterfølgende:

  • • Penicillin 2 mill. IE (1,2 g) x 4

Antibiotika gives på skæve tidspunkter: Kl. 6 – 12 – 18 – 23.59

OBS: Evt. dosisændring under hensyntagen til allerede igangværende antibiotikabehandling.

 

Ved reoperation for anastomoselækage og ”ældre” end 6 – 8 timers oesophagusruptur

  • • Piperacillin + tazobactam (Tazocin) 4 g x 4. Antibiotikabehandling tilrettes derefter efter dyrkningsfund.

Antibiotika gives på skæve tidspunkter: Kl. 6 – 12 – 18 – 23.59

OBS: Evt. dosisændring under hensyntagen til allerede igangværende antibiotikabehandling.

 

Ved alle operationer, der foretages via sternotomi (samme profylakse som hjerteoperationer)

 • • Cefuroxim (Zinacef) 1,5 g x 3 i 48 timer

Antibiotika gives på skæve tidspunkter: Kl. 6 – 12 – 18 – 23.59

 • • Gentamicin 5 mg/kg som éngangsdosis (dog max 500 mg)

 

OBS! Penicillinallergi!
Ved svær penicillinallergi med anafylaktisk chok og Quinckes ødem skal der i stedet gives:

 • • Vancomycin 1,5 g x 2 gives kl. 08 og kl. 20

 • • Ciprofloxacin 400mg x 2 gives kl. 08 og kl. 20

 • • Metronidazol 500 mg x 2 gives kl. 06 og kl. 18

 

Profylaksens varighed afhænger af indgrebets type, se ovenfor.

 

Referencer

 

Standarddoser for antibiotika

 

Kortvarig aminoglykosidbehandling styret efter nyrefunktion

 

www.medicin.dk