Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotikaprofylakse ved klassiske thoraxkirurgiske indgreb

 

Formål

Instruks ved brug af antibiotika i praksis.

Beskrivelse

Alle ordinationer er i.v.-ordinationer

Ved lungeresektioner, inkl. pneumonektomier, lobektomier, segmentektomier, kileresektioner, diaphragmaplastik osv. – uanset via torakoskopi eller torakotomi
 

  • • Zinacef 1,5 g

  • • Gentamicin 5 mg/kg som éngangsdosis (dog max 520 mg) ved indledning til operation.
   (Hvis operationen varer længere end 3 timer, gives der yderligere 1,5 g Zinacef).

Andre operationer via torakotomi, åbne komplicerede lungebiopsier, krævende pleuradrænanlæggelse. Reoperationer efter primær lungeoperation (ved mistanke om pleuraempyem – tages D+R ved operationen, behandlingen tilrettes efter resistensbestemmelsen)

 

  • • Zinacef 1,5 g

  • • Gentamicin 5 mg/kg som éngangsdosis (dog max 520 mg) ved indledning til operation.

  • • (Hvis operationen varer længere end 3 timer, gives der yderligere 1,5 g Zinacef).

Ved klassiske skopiske indgreb uden større lungevævsresektion – pleurabiopsier, sympatektomier og ukomplicerede åbne lungebiopsier via minitorakotomi uden pleuradrænanlæggelse

 

  • • 1,5 g Zinacef x 1 peroperativt.

  • • (Hvis operationen varer længere end 3 timer, gives der yderligere 1,5 g Zinacef)

OBS! Penicillinallergi!
Ved svær penicillinallergi med anafylaktisk chok og Quinckes ødem, betalaktamallergi, hvor man formoder allergi over for Cefuroxim (Zinacef), kan der gives:

 

 • • Vancomycin 15mg/kg iv og

 • • Gentamicin 5mg/kg (max. 520 mg)

Eller

 • • Vancomycin 15mg/kg iv og

 • • Ciprofloxaxcin 400 mg iv

Både Vancomycin og Ciprofloxacin skal infunderes over 1-2 timer, dvs. infusionen af disse stoffer skal startes indenfor 120 min. før incision.

 

Både gentamicin og ciprofloxacin har Gram-negativ dækning, dvs. man skal ikke give både Gentamicin og Ciprofloxacin.

 

Det skal nævnes at senere generationer af cefalosporiner, inkl. f.eks. Cefuroxim og Ceftriaxon, udviser yderst sjældent/aldrig krydsreaktivitet med penicilliner. (Ugeskrift for Læger 183/1, 11. Januar 2021, s.53-56).

 

Ved oesophagus – cardiaresektion (Cardia- og oesophagusoperation – præ- og postoperative standarder)

 

Startdosis:

  • • Penicillin 5 mill. IE

  • • Gentamicin 5 mg/kg (dog max 520 mg)

  • • Metronidazol 1 g ved indledning til operation.

  • • (Hvis operationen varer længere end 3 timer, gives der yderligere penicillin 2 mill. IE)

Efterfølgende:

 

  • • Penicillin 2 mill. IE (1,2 g) x 4

  • • Antibiotika gives på skæve tidspunkter: Kl. 6 – 12 – 18 – 23.59

  • • Metronidazol 500 x 2 i 72 timer

  • • Gentamicin 5mg/kg (dog max 520 mg) x 1 i 1. og 2. postoperative døgn,
   OBS. dosering reduceres ifølge
   Kortvarig aminoglykosidbehandling styret efter nyrefunktion

  • • Fluconazol 400 mg. dagligt (TIA)

 

Ved operation for oesophagusruptur (inden 6-8 timer)

 

Startdosis:

 • •  Penicillin 5 mill. IE

 • •  Gentamicin 5 mg/kg (dog max 520 mg)

 • •  Metronidazol 1 g ved indledning til operation.

 • •  (Hvis operationen varer længere end 3 timer, gives der yderligere penicillin 2 mill. IE. Hvis Gentamicin er givet indenfor samme døgn gentages dette ikke)

Efterfølgende:

  • • Penicillin 2 mill. IE (1,2 g) x 4

Antibiotika gives på skæve tidspunkter: Kl. 6 – 12 – 18 – 23.59

OBS: Evt. dosisændring under hensyntagen til allerede igangværende antibiotikabehandling.

Ved reoperation for anastomoselækage og ”ældre” end 6 – 8 timers oesophagusruptur

  • • Piperacillin + tazobactam (Tazocin) 4 g x 4. Antibiotikabehandling tilrettes derefter efter dyrkningsfund.

Antibiotika gives på skæve tidspunkter: Kl. 6 – 12 – 18 – 23.59

OBS: Evt. dosisændring under hensyntagen til allerede igangværende antibiotikabehandling.

Ved alle operationer, der foretages via sternotomi (samme profylakse som hjerteoperationer)

  • • Cefuroxim (Zinacef) 1,5 g x 3 i 48 timer

Antibiotika gives på skæve tidspunkter: Kl. 6 – 12 – 18 – 23.59

  • • Gentamicin 5 mg/kg som éngangsdosis (dog max 520 mg)

OBS! Penicillinallergi!
Ved svær penicillinallergi med anafylaktisk chok og Quinckes ødem skal der i stedet gives:

 

 • •  Vancomycin 1,5 g x 2 gives kl. 08 og kl. 20

 • •  Ciprofloxacin 400mg x 2 gives kl. 08 og kl. 20

 • •  Metronidazol 500 mg x 2 gives kl. 06 og kl. 18

Både Vancomycin og Ciprofloxacin skal infunderes over 1-2 timer, dvs. infusionen af disse stoffer skal startes indenfor 120 min. før incision.

 

Både Gentamicin og Ciprofloxacin har Gram-negativ dækning, dvs. man skal ikke give både Gentamicin og Ciprofloxacin.

Profylaksens varighed afhænger af indgrebets type, se ovenfor.

Til adipøse patienter
For overvægtige (BMI > 25) udregnes en korrigeret legemsvægt/kropsvægt (ABW) ud fra højde i cm og vægt i kg:  

 • • ABW = IBW + 0,4 x (vægt - IBW)

 • • IBW (mænd) = 50 kg + 0,9 kg pr. cm højde over 150 cm

 • • IBW (kvinder) = 45 kg + 0,9 kg pr. cm højde over 150 cm

Beregn BMI her:

https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4758

 

 

Referencer

Kortvarig aminoglykosidbehandling styret efter nyrefunktion

www.medicin.dk