Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af elektivt henviste ambulante patienter ved sekretær

 

Formål

Information og servicering af patienter ved modtagelse i ambulatoriet.

Modtagelse af patienten sker rettidigt og under løbende information om ventetid.

Modtagelse af patienterne planlægges og udføres under hensyntagen til patientens tid, ønsker og behov.

 

Beskrivelse

 • • Modtager patientens brev + udfyldt oplysningsskema (kun nyhenviste patienter) og evt. svar på DBT, hvis patienten har været til denne undersøgelse ifm. ambulantbesøget.

 • • ”Vinger” patientens navn af i bookingssystemet.

 • • Sekretæren lægger journal, patientens oplysningsskema samt evt. DBT-undersøgelsesskema til sygeplejersker på hylden.

 • • Udskriver og udfylder køreseddel fra booking inkl. stempel og underskrift med patienten.

   • • Køresedler samles om fredagen og sendes til kørselskontoret

 • • Patienterne kommer ind til undersøgelsen i den rækkefølge, de er tilsagt, og patienterne oplyses løbende om evt. ventetid i ambulatoriet.

 

Efter ambulant undersøgelse

Patienten henvender sig i receptionen med henblik på:

 • • Udlevering og information om sundhedskontaktperson-kort – lægen er kontaktperson i Karkirurgisk Ambulatorium.

 • • Evt. at få ny ambulant tid, og patienten får udleveret brev med tidspunkt med det samme.

 • • Bestille transport, hvis de er med NT eller Falck.

 • • Oplysning om tidspunkt for transport.