Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af elektivt henviste ambulante patienter ved sekretær

 

Formål

Information og servicering af patienter ved modtagelse i ambulatoriet.

Modtagelse af patienten sker rettidigt og under løbende information om ventetid.

Modtagelse af patienterne planlægges og udføres under hensyntagen til patientens tid, ønsker og behov.

 

Beskrivelse

  • • Adspørger patienten om de har udfyldt oplysningsskemaet hjemmefra (kun nyhenviste patienter), hvis ikke så udleveres dette til patienten. Evt. DBT undersøgelse skal patienten tage med ind og give til sygeplejersken, hvis patienten har været til denne undersøgelse ifm. ambulantbesøget.

  • • ”Vinger” patientens navn af i bookingssystemet.

  • • Kørselsgodtgørelse skal patienten selv ansøge om via befordring.rn.dk.

 

Efter ambulant undersøgelse

Patienten henvender sig i receptionen med henblik på:

  • • Evt. at få ny ambulant tid, og patienten kan evt. få udleveret brev med tidspunkt med det samme, ellers sendes tiden til patienten elektronisk.

  • • Bestille transport, hvis de er med NT eller Falck.

  • • Oplysning om tidspunkt for transport.