Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

A-kir., observation af patienter efter ventrikelresektion

Beskrivelse

Indikation

Indikationen for disse operationer er enten tumorer eller komplicerede ulcera. Afhængig af årsag er der variation i operationsmetode.

Operationstyper

GEA

Gastroenteroanastomose placeret mellem distale del af ventrikel og tyndtarm. Som oftest en pallierende operation, hvor hensigten er at skabe passage i gastrointestinalkanalen.

Billroth I

Fjernelse af nederste del af ventriklen samt anlæggelse af gastro-duodenalanastomose.

Billroth II/Subtotal gastrektomi

Fjernelse af en større nederste del af ventriklen, blindlukning af duodenum og anastomose mellem ventrikel og jejunum.

Gastrektomi

Fjernelse af hele ventriklen og blindlukning af duodenum. Der laves to anastomoser: en mellem oesophagus og jejunum og en mellem nedre del af duodenum og jejunum.

Basisobservationer og pleje

Se basisobservationer af patienter i Opvågningsafsnittet

Patienten kan have forlænget opvågningstid eller være overnatningspatient.

Udvidet observation og pleje

Abdomen

  • • Observation af operationsfelt.

  • • Blødt, spændt, toppet. Hvis toppet, spændt og patienter har smerter, da kontakt kirurg.

  • • Er der tarmlyde ?

Forbinding

  • • Tør, skygge, gennemsivning.

  • • Ved gennemsivning skiftes eller forstærkes forbindingen.

Dræn

Beliggenhed og antal afhænger af operationstype. Kontroller med journal.

Output observeres for mængde og udseende. Hvis der kommer galde eller afføring, samt større mængde frisk blod da kontakt kirurg. Der må gerne komme serøst/blodigt væske eller sparsom mængde blod.

Blodprøver

  • • Kontroller arteriepunktur ved ankomst

  • • Vær opmærksom på om der skal tages yderligere blodprøver herunder om BAC-test er gyldig under opvågningsforløbet.

Lejring

Fri lejring.

Ernæring

Afhængig af operationstype: se journalordination

Sætning ændres til: Der kan være anlagt fødesonde med opstart af ernæring, treløbet sonde til henholdsvis svagt sug og ernæring i separate ben eller percutan fødesonde til ernæring og ventrikelsonde til svagt sug/overløb.

Til benign betingede resektioner gives Isosource eller Nutrison.

Til malign betingede resektioner gives Peptamen HN.

Vær opmærksom på, om og hvor meget pt. må indtage p.o.

Dette vil være ordineret af abdominalkirurg

Vandladning

  • • Patienten har kateter à démeure.

  • • Observation af urin. Der måles timediureser.

Medicin

Vær opmærksom på om patienten skal have antibiotika og tromboseprofylakse (Innohep® og TED-strømpe). Innohep gives mellem 6-12 timer postoperativt

Langt de fleste patienter skal have PPI 40 mg x 2 (undtaget totalt gastrectomi). Pantoprazol gives i.v.

Væskebalance

Føres hvis patienten har en stor væskeomsætning, har forlænget opvågningstid eller er overnatningspatient.

Lungefysioterapi

Se ordinationer.

Hvis ikke patienten har PEP-fløjte med fra afdelingen, er det altid en fordel at udlevere og instruere i brugen af denne.

Smertebehandling

Der gives smertestillinde i henhold til vejledningen ”Patientbehandling i Opvågningsafdelingen”.

Udskrivelse

Udskrives efter aftale med anæstesiolog.