Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Konventionel – 2.-5. Fingerstråle

 

2.-5. Fingerstråle PA/AP

2.-5. Fingerstråle LAT + m/ friprojekteret finger

2.-5. Fingerstråle SKRÅ

2.-5. Fingerstråle PA/AP

 

 

 

 

Billede 17

 

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=225e6d922a5b473100257b8f0047c79c&name=topic1_img0001.jpeg

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

Tøj – smykker og lign fjernes fra relevant område.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter - retsinformation.dk

 

Afstand (FFA)

 

Raster

 

Rørkipning

100-110 cm

Positionering/ Lejring

Hånden proneret og fladt mod detektoren. Fingrene let spredte. Kan pt. ikke strække fingrene helt ud tages billedet AP, med håndryggen mod detektoren.

Centrering

På MCP-leddet på aktuelle stråle.

Vejledende eksponering

 

Billedkriterier

Fra fingerspidsen til og med carpo-metacarpal-leddet skal være med på billedet. Alle ledflader skal være friprojiceret.

Sidemarkering i bly.

Finger skal nummereres.

 

 

 

2.-5. Fingerstråle LAT + m/ friprojekteret finger

 

 

 

Billede 58Billede 65

Billede 59C:\Users\soou.AASNT.001\Desktop\Clipboard01.jpg

Forberedelse

 

 

 

 

Se om der er gamle relevante billeder.

Tøj – smykker og lign fjernes fra relevant område.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter - retsinformation.dk

 

Afstand (FFA)

 

Raster

 

Rørkipning

100-110 cm

Positionering/ Lejring

Digiti 2: Hånden roteres radialt så fingeren ligger på radialsiden.

Digiti 3-5: Hånden roteres ulnart så fingeren ligger på ulnarsiden.

Fingeren skal være parallel med detektoren.

NB! Hvis der er anamnese til en enkelt phalanx tages et lateralt billede, hvor den

aktuelle finger friprojiceres.

Centrering

På metacarpo-phalangeal-led (MCP) på aktuelle finger.

Vejledende eksponering

 

Billedkriterier

Leddene skal være friprojicerede. Mediale og laterale del af caput og basis af phalanges skal projiceres lige over hinanden.

Sidemarkering i bly.

Finger skal nummereres.

 

 

2.-5. Fingerstråle SKRÅ

 

 

 

 

Billede 36

 

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=225e6d922a5b473100257b8f0047c79c&name=topic1_img0002.jpeg

Forberedelse

 

 

 

 

 

Se om der er gamle relevante billeder.

Tøj – smykker og lign fjernes fra relevant område.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter - retsinformation.dk

 

Afstand (FFA) / Raster

100-110 cm

Positionering/ lejring

Hånden i "skrivestilling" (ca. 45° skrå med fingrene let krummede).

Centrering

På metacarpophalangeal-leddet på aktuelle stråle.

Vejledende eksponering

 

Billedkriterier

Fra fingerspidsen til og med carpo-metacarpal-leddet skal være med på billedet. Alle ledflader skal være skrå. Der må ikke være overlejring af metacarperne.

Sidemarkering i bly.

Finger skal nummereres.