Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overdragelse af operationspatienter fra anæstesi til opvågning, Thisted

 

Beskrivelse

Ved overdragelse fra anæstesi til opvågning gives rapport om:

 • • Pt. identificeres ved navn og CPR-nr.

 • • Patientens alder – præoperative tilstand inkl. konkurrerende lidelser.

 • • Indgreb – planlagte og udførte og evt. problemer hermed

 • • Anæstesiforløb - anæstesitype

 • • evt. blok

 • • evt. lokalanalgesi

 • • anæstesikomplikationer (Bt /puls/tandstatus/intubationsproblemer mv.)

 • • Væsketab – herunder blodtab, tilførte blodprodukter og væske

 • • Lejring

 • • Temperatur – speciel opmærksomhed på lav tp. under 36 gr.

 • • Forebyggelse af smerter

 • • Kvalme

 • • Infektion (antibiotika)

 • • Dræn, katetre og mecher

 

Postoperative ordinationer
Skal dokumenteres i EPJ under Standardplan - anæstesiprocedure

Plan for:

 • • Ud over specielle ordinationer gælder basisobservationer og rammeordinationer

 • • Væskebehandling og behandling med blodprodukter

 • • Dræn, katetre og mecher

 • • Prøvetagninger (laboratorieprøver, røntgen, blodsukker)

 • • Indskrænkelser i mobilitet

 • • Ordination af medicin – antibiotika eller andet

 • • Hvilken afdeling skal patienten på efter opvågning

Formål

At sikre og videregive vigtige informationer om operationspatienten i overgangen fra anæstesiafdelingen til personale, der forestår plejen i opvågningsfasen.

Dermed gives de bedste betingelser for en optimal pleje og behandling, hvorved komplikationer forebygges.