Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på EKG og blodprøvesvar i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Beskrivelse

Prøverne ordineres af en læge og bestilles i Labka af sundhedsfagligt personale eller sekretær i ambulatoriet/afsnittet.

Lægen kan delegere hvilke svar, der må ses og vurderes af andre faggrupper, men det er kun lægen der kan markere blodprøvesvarene som sete jf. instruks Dokumentation af sete prøvesvar og undersøgelsesresultater i Psykiatrien. Lægen skal markere i Clinical Suite, at prøvesvarene er set. Eventuelle behandlingstiltag som følge af de sete svar dikteres.

For både indlagte og ambulante patienter gælder nedenstående arbejdsgang.

 

Arbejdsgang gældende for blodprøvesvar

 1. 1. Sekretær eller anden sundhedsfaglig medarbejder bestiller blodprøverne.

 • • Ambulant: Skemaet ’Oversigt over prøver / undersøgelser’ udfyldes af bestiller og lægges i bakke ved siden af ambulatoriets prøvesvarbakke (se nedenstående afsnit Dokumentation af overblik).

 • • Sengeafsnittet: Skemaet ’Oversigt over prøver / undersøgelser’ udfyldes ved, at den der ordinerer ringer til afsnittet og giver oplysninger om de bestilte prøver / undersøgelser, hvorefter sekretærerne (ved disses fravær plejepersonale) noterer oplysningerne i skemaet, som lægges i bakken/mappen.

Blodprøvesvar kommer dagligt i ambulatorierne/afsnit på Labka-printeren. Prøvesvar omdeles dagligt til relevant sekretær af klinikkens piccoline. I tilfælde hvor denne er syg, tjekkes Labka printeren af en sekretær.
 

 1. 2. Når sekretæren i ambulatorierne/afsnit modtager svarene, forelægges de printede svar den daglige lægeansvarlige mhp. at kunne reagere rettidigt på en prøve, der viser et afvigende resultat der kræves akut indsats. Hvert ambulatorium/afsnit sikrer en daglig lægelig ansvarlig til denne opgave.
   

 2. 3. Prøvesvaret lægges i prøvesvarbakken af sekretæren.

 • • Sekretæren afstemmer skemaet ’Oversigt over prøver / undersøgelser’ om der er kommet svar på alle rekvirerede prøver/undersøgelser (se nedenstående afsnit Dokumentation af overblik).

Den daglige lægeansvarlige sørger for at markere prøvesvarene som sete i Clinical Suite jf. ovenstående.
 

 1. 4. For Dag- og Sengeafsnit gælder, at i de tilfælde hvor der ikke er en sekretær i afsnittet, overtager plejepersonalet funktionen med at sørge for at den daglige ansvarlige læge får svarene.

 2. 5. Hvis der er bestilt akutte/fremskyndede blodprøvesvar beder den rekvirerende læge sekretærerne i ambulatoriet om at være opsøgende ift. dette.
   

 3. 6. Ved akutte og uventet afvigende svar er lægen ansvarlig for, i samarbejde med sundhedsfaglig kontaktperson, at informere patienten umiddelbart. Information om øvrige prøvesvar gives jf. behandlingsplanen ved næstkommende konsultation.

 

Prøvesvar i svarbakken skal ses dagligt. Efter prøvesvarene er set signeres de og makuleres efterfølgende. Er den ordinerende læge fraværende ved sygdom eller lign. sørger sekretæren for, at den daglige lægeansvarlige reagerer på svarene, også de svar der endnu ikke foreligger.

Blodprøvesvar som skal vurderes udenfor dagarbejdstid eller i weekends skal meldes til vagthavende læge i Klinik Syd. Dette gøres af plejepersonalet. Der skal i journalen eventuelt fremgå tentativ behandlingsplan for abnorme resultater mhp. at støtte vagthavendes behandlingskonklusion på svaret.

 

Dokumentation af overblik over prøver og undersøgelser, der er rekvireret, men hvor der endnu ikke foreligger svar

 

Hver gang der bestilles en prøve/undersøgelse, skal det registreres på et skema. Der er et skema til ambulante patienter og et skema til indlagte patienter. Udfyldte skemaer opbevares i en bakke ved siden af ambulatoriets/afsnittets prøvesvarbakke.

 

 • • Ambulant: Når den sundhedsfaglige medarbejder (den som bestiller) har udfyldt skemaet, lægges skemaet i bakken ved siden af ambulatoriets prøvesvarbakke

 • • Sengeafsnittet: Den sundhedsfaglige medarbejder (den som bestiller) ringer til afsnittet og oplyser (jf. skemaet), hvilke prøver der er bestilt. Lægesekretærerne - ved disses fravær er det plejepersonale – noterer oplysningerne i skemaet og lægger skemaet i bakken/mappen ved afsnittets prøvesvarbakke.

 • • Den ansvarlige lægesekretær afstemmer de modtagne svar med skemaet, og makulerer skemaet, når der er modtaget svar fra samtlige bestilte prøver/undersøgelser. Kun de skemaer som viser, hvilke prøver/undersøgelser der er bestilt, men hvor der endnu ikke foreligger svar, bliver gemt i bakken. Såfremt der er skemaer i bakken, hvor den forventede svartid er overskredet, gør lægesekretæren bestilleren af prøven/undersøgelsen opmærksom på dette.

 

Skemaerne til hhv. ambulant og sengeafsnittet er vedlagte som bilag.

Definition af begreber

Elektive blodprøver: Blodprøver der ikke tages akut og hvor der forholdes til værdierne ved først kommende lejlighed.

Fremskyndede blodprøver: Blodprøver hvor svaret skal ses og forholdes til indenfor 4 timer efter det er kommet.

Akutte blodprøver: Blodprøver hvor svaret kommer og skal ses af læge og forholdes til umiddelbart efter prøvesvar som er indenfor 1 time.

Den daglige lægeansvarlige: En læge udpeget i ambulatoriet/afsnittet med et særligt ansvar for at prøvesvar ses rettidigt.

Formål

At sikre, at svarene på de ordinerede prøver, bliver set rettidigt af rette vedkommende.

Referencer

Dokumentation af sete prøvesvar og undersøgelsesresultater i Psykiatrien

Bestilling af prøver og håndtering af prøvesvar fra eksterne laboratorier m.v.

Analysesvar – Klinisk Biokemi