Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Flexcystoskopi, ambulant ved læge

 

Formål

  • • at udrede, undersøge og behandle pt. med vandladningsgener og hæmaturi.

  • • at kontrollere patienter med kendte blærepolypper for recidiv.

  • • at patienten oplever et veltilrettelagt og trygt besøg.

  • • at de hygiejniske principper overholdes.

 

Beskrivelse

Der bookes 30 min. til flexcystoskopi.

 

Klargøring i undersøgelsesrummet:

Sikre at der er et flexcystoskop klar. Der varmes sterilt vand , cystoskopet tilkobles søjlen, sterilt vand tilkobles dropsæt, og NaCl hældes over krøller i bæger, undersøgelseslejet er klar med lejepapir og blå sugende stykke, i omklædningsrummet lægges et grønt stofstykke, klude samt bind klar.

Der findes 50 ml luer lock sprøjte, glas med fixeringsvæske samt pt. labels 4 stk.

I den elektroniske patientjournal gøres rekvisition klar til forsendelse af urincytologi.

 

Lægefunktion:

Samtale med pt. før undersøgelsen.

Lægen udfører cystoskopien efter forudgående steril afvaskning.

Lægen udfylder rekvisition i den elektroniske patientjournal.

Samtale med pt. efter undersøgelsen, inf. om foreløbige svar samt stillingtagen til videre plan.

 

Sygeplejerskefunktion:

Hente pt. i venteværelset, er med ved lægesamtalen før og efter undersøgelsen.

Identifikation af pt. navn og CPR nr. sammenholdt med rekv. i den elektroniske patientjournal og pt. label på glasset til forsendelse af urincytologien.

Vise pt. omklædningsrummet, inf. pt. om evt. at lade vandet før undersøgelse, afklædning og anvendelse af det grønne stofstykke omkring sig.

Pt. lejres på ryggen med stofstykket over sig.

Støtte og berolige pt. i forbindelse med undersøgelse.

Inf. pt. efter undersøgelse om brug af klude og bind inden påklædning.

Inf. pt. om, at drikke rigeligt resten af dagen, at der kan forekomme svie ved vandladningen og at der kan ses blod i urinen det første døgn.

Den videre plan gentages.

Lejet rengøres med wipe-klude og lejepapiret skiftes.

 

Lægeassisterende sygeplejerske:

Cystoskopet hvidbalanceres og skylles igennem med sterilt vand.

Der lægges sterilt grønt papir over pt. ben, genitalier afvaskes med Cetrimid, og der sprøjtes instillagel op i urinrøret, der skiftes til nye sterile handsker, hvorefter der lægges et sterilt papirstykke over pt.

Assistere lægen ved undersøgelsen og tage urin fra til cytologisk undersøgelse. Efter at undersøgelsen er færdig, fjernes papir fra pt.

Ansvarlig for at urincytologien sendes elektronisk. Lægen udfylder rekvisitionen

Scopet køres til skyllerummet.

 

Referencer

http://pri.rn.dk Tværgående instruks sygehus Thy-Mors: Patientidentifikation.

Infektionshygiejnen: Generelle forebyggende forholdsregler, Region Nordjylland

Infektionshygiejnen: Desinfektion af intakte slimhinder, Region Nordjylland