Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til den bedøvede patient

Beskrivelse

Generelt

Ved modtagelse af patienten tilstræbes at tilgodese patientens integritet.

Det tilstræbes

 • • At være forberedt til anæstesiindledningen, inden patienten kommer på stuen, så fokus er på patienten

 • • At den anæstetist, der skal bedøve patienten, er den, der har den primære kontakt til patienten, for at skabe ro. Andet personale er hjælpere

 • • At vise hensyn til patientens blufærdighed. Undgå unødig blottelse, se religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og evt. pårørende

 • • Patienter, der ikke ønsker at blotte legemsdele tilbydes lange underbukser, eventuel en stofble til at dække håret med, patienten må ikke bruge sit eget tøj i forbindelse med operation

 • • At have pårørende med ved anæstesiindledning ved børn, nervøse patienter og ældre demente

Vi skal sikre

Lejring

Se Overordnede lejringsprincipper og den lokale lejringsbog for A-OP. Denne findes på A-OP’s kontor.

Inden patienten lægges på lejet, foldes eksempelvis patientens skjorte op, fra thorax og op for at undgå, at skjorten bliver våd peroperativt af afvaskning og andet. Sørg for, at skjorten ligger glat.

Forklar patienten, hvordan det er planen at lejre patienten under operationen, spørg om specielle hensyn, der skal tages. Informer om vigtigheden af, at patienten ligger godt for at forebygge peroperative komplikationer, relateret til forkert lejring.

Ansvaret for lejring påhviler enhver, der på operationsgangen har kontakt med patienten før, under og efter operationen.

Ansvaret deles, således at anæstesipersonalet under operationen har ansvaret med hensyn til korrekt lejring fra thorax og kranielt. Operationspersonalet har ansvaret fra thorax og distalt hos patienten.

Det er vigtigt peroperativt at tilse armenes lejring, og hvordan patientens hoved er placeret.

Mobilisere hoved og skuldre mindst en gang i timen.

Ved lang operationstid kan trykket på udsatte steder lettes ved let kip af hele lejet, eller ved at ændre indstilling af armborde og hoved. Eventuelt tryk på armene kan peroperativt aflastes ved at løfte og massere armene. Dette dokumentetes på anæstesiskemaet med en stjerne eller lignende.

Ved laparoskopisk colonkirurgi (lang operationstid), hvor patienten er lejret i maksimal Trendelenburgs-leje, nulstilles lejet hver anden time efter aftale med kirurgen, for at forebygge tryk og kompartmentsyndrom.

I.V. adgange

Disse anlægges under sterile forhold og tilses løbende peroperativt.

Katetre

Disse anlægges under sterile forhold og tilses peroperativt.

Temperatur

Ved generel anæstesi nedsættes patientens kernetemperatur med 1 grad Celcius, på grund af den perifere dilatation. Koagulationen påvirkes ved kropstemperatur omkring 35 grader Celcius. Kroppen vil have behov for mere ilt for at skulle producere varme. Det er derfor vigtigt at undgå yderligere varmetab.

 • • Undgå at blotte patienten unødigt

 • • Grundet stort luftskifte på OP-stuen, opleves dette som træk

 • • Til at oprette normal legemstemperatur anvendes

 • MistralAir

 • Tæpper fra varmeskab

 • Varme væsker

 • Blodvarmer hvor almindelig infusionsslange kan vikles to gange om varmelegemet.
  Blodvarmeren er indstillet på 37 grader Celcius

 • Blodvarmer til blodprodukter

 • Ble om patientens hoved

Øjenpleje

Ikke alle sovende patienter lukker øjnene, så vær opmærksom på udtørring, og at øjnene er beskyttede, eksempelvis ved side- og buglejring samt ved laparoskopier, hvor retraktorer og instrumenter kommer tæt på patientens ansigt.

Hvor afdækningen dækker patientens ansigt, specielt ved anvendelse af MixtralAir, kan øjnene udtørre. Anvend eventuelt sterilt NaCl til øjendrypning. Plaster på øjenlågene. Obs at patienten ikke får mavesaft i øjnene ved lejring i trendelenburgsleje. Patient med kontaktlinser skal have dryppet øjne med NACL under lange operationer.

Mundpleje

Obs. at plastret eller tuben/larynxmasken ikke laver tryk.

Fjern tandbeskytteren efter intubation for at undgå tryk.

Tørre læber påføres eventuelt læbepomade, ved skorpedannelse brug eventuelt våd ”krølle”.

Ved brug af MistralAir, evt. en våd ”krølle” omkring munden.

Lav mundpleje ved tør og ”snavset mund” (opkast/blod/langvarig faste).

Tandprotese lægges i krus, sterilt vand kan hældes over protesen, før patienten får den i munden. HUSK navnelabel. Patienten bør få tænderne i munden hurtigt efter ekstubationen.

Ørene

Obs. ved sideleje og ved anvendelse af skulderstøtte, at øret ikke bøjes.

Ørepropper kan anvendes ved generel anæstesi, specielt ved de patienter, hvor anæstesien på grund af hæmodynamiske årsager kan være overfladisk.

Ved lokalanæstesi, kan patienten tilbydes at lytte til musik (lån hos O-anæstesi), evt. medbringe egen musik.

Anæstesi

Vi observerer patientens grad af søvn, smertefrihed og refleksdepression, så risikoen for awareness minimeres, det kirurgiske stressrespons mindskes.

Forebyggelse af tilbageløb.

Ved afsluttet anæstesi

 • • Det sikres, at lår-rem er påsat patient, under vækning

 • • Patienten soigneres. Tjek at der er propper på venflon

 • • Vær obs. på, i samarbejde med OP-personalet, om der skal specielle foranstaltninger til i forhold til patient og hospitalsseng. F. eks. ble til eventuel opsamling af sivning fra meget væskende operationssår, specielle løftestykker, specialseng eller andet

 • • Patienten tildækkes eventuelt med varme tæpper for at mindske hypotermi

 • • Undgå unødig blottelse af patienten

 • • Ved forflytning af patienten fra leje til seng, hvor patienten ikke selv kan flytte sig i seng, anvendes glidebræt

 • • Der lægges løftestykke på glidebrættet for at fremme glidefunktionen

 • • Under forflytningen har anæstesiafdeling speciel fokus på patientens hoved og overkrop, operationspersonale har fokus på ben og underkrop.

 • • Når portør ankommer med hospitalsseng, aftales imellem personale og eventuel patient strategi for flytning af patient fra operationsleje og over i hospitalsseng

 • • Er der dræn, kateter, stomi eller lignende sikres det, at disse ikke lider overlast under flytningen

 • • Efter patientlejring i hospitalsseng gennemgås eventuelle dræn, kateter, stomi eller lignende

 • • Patienten lejres optimalt i sin seng, det tjekkes, at skjorten er tør og ligger glat under patienten, og at underbukserne er trukket op og ligger glat

 • • Patientens vejrtrækning og oxygenering lettes ved hjælp af eleveret hovedgærde og nasal ilt (oxygen) 3 l, evt. Venturimaske. Ved behov monitorering af iltsaturation, evt. blodtryk og puls under overflytningen

 • • Patientens eventuelle personlige genstande ligger i en kapsel under puden (briller, høreapparat, inhalationsmidler)

 • • Nasal ilt

Ved afløsning/vagtskifte og overdragelse til opvågningen anvendes ISBAR

 • • Sørg for optimal rapportering ved overdragelse.

Referencer

Informationsoverdragelse ved overflytning af patienter fra operationsafdeling til opvågningsafdeling/sengeafdeling/intensivafdeling

Se også de sygeplejeetiske retningslinjer