Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sidemarkering – højre/venstre

 

Formål

At sikre korrekt og ensartet sidemarkering af hensyn til patientsikkerhed og den påkrævede dokumentation.

 

Definition af begreber

-

Beskrivelse

Følgende regler er gældende for højre/venstre markering:
Det er den enkelte fotograferendes ansvar at
alle billeddiagnostiske undersøgelser sidemarkeres korrekt med R(right) og L (left).

 

R markering i venstre side af billedet.

L markering i højre side af billedet.

Ved stående optagelser placeres markeringen foroven.

Ved liggende optagelser placeres markeringen forneden.

Ved siddende optagelse placeres markeringen i midten.

 

1.

I Rum 1 + 2
Sidemarkering er forkodet i organprogrammerne. Det er det fotograferende personales ansvar at markering er korrekt.

2.

I Rum 5
Foretages sidemarkering elektronisk af det fotograferende personale umiddelbart efter eksponeringen. Det er det fotograferende personales ansvar at markering er korrekt.

3.

I Rum 3 - gennemlysning
Knogleoptagelser: Sidemarkeringen foretages elektronisk af fotograferende personale umiddelbart efter eksponeringen.
Lægeundersøgelser: Sidemarkeringer foretages elektronisk af udførende radiolog umiddelbart efter eksponeringen – hvis det ønskes.

4.

I CT
Højre/venstre markering er forkodet i programmet. Det er det fotograferende personales ansvar at markering er korrekt.

5.

I MR
Forkodes højre/venstre markering før undersøgelsen starter. Det er det fotograferende personales ansvar at sidemarkering er korrekt.

6.

I ultralyd
Foretages markering elektronisk af billederne af den udførende radiolog.

7.

I mammografi
Foretages højre /venstre markering før billedoptagelse.
Før billedoptagelse vælges side og position på mammomaten. Det er det fotograferende personales ansvar at sidemarkering er korrekt.

8.

CR- optagelse
Foretages på digiscanner umiddelbart efter billedfremkaldelse.

9.

Udefoto
Sidemarkering foretages efter eksponeringen på mobiletten. Det er det fotograferende personales ansvar, at sidemarkeringen er korrekt.

 

Referencer

-