Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cannabis / Hash abstinenser

Formål

Vurdering og behandling af patienter mistænkte for abstinenssymptomer efter cannabisindtag.

 

Definition af begreber

Ved cannabis/hash-abstinenser forstås abstinenser som følge af ophør med indtagelse af det aktive stof Tetra-Hydro-Cannabinol i en vilkårlig formulering.

 

Beskrivelse

Symptomer

Jf. DSM-5 kræves 3 eller flere af nedenstående symptomer inden for en uge efter sidste indtag for at diagnosen cannabis-abstinenssymptom kan stilles:

 • • Irritabilitet, vrede eller aggression

 • • Nervøshed eller angst

 • • Søvnforstyrrelse i form af søvnløshed eller foruroligende drømme

 • • Rastløshed

 • • Sænket stemningsleje

 • • Mindst 1 af følgende fysiske symptomer:

   • ▪ Abdominalsmerter

   • ▪ Tremor

   • ▪ Perspiration

   • ▪ Feber

   • ▪ Kulderystelser

   • ▪ Hovedpine

 

Forgiftninger

 • • Den akutte forgiftning: Symptomer er oftest overstået efter 3 til 6 timer

 • • Den kroniske forgiftning: Symptomer kan vare op til 3 uger

 

Vurdering

Lægelig

 • • Anamnestiske oplysninger om forbrugets varighed, art, omfang, evt. forbrug/misbrug af andre afhængighedsskabende stoffer, kvalitet af hash, patienten indtager (standart, rygeren, superrygeren eller nol) og hvordan der indtages (joint, chillum eller bong).

 • • Tidligere forsøgt afgiftet? Evt. abstinenssymptomer?

 • • Objektiv psykiatrisk undersøgelse med vurdering af bevidsthedsniveau, orienteringsgrad, depressive symptomer, tilstedeværelsen af angst og eventuelt forekomst af psykotiske symptomer.

 • • Objektiv somatisk undersøgelse inkluderende neurologisk undersøgelse Bemærker om patienten er svedende. Ekg ved sinus takykardi. Pneumoni obs.

 • • Abstinenssymptomer?

 

Plejepersonale

 • • Løbende observation af patienten og vurdere udviklingen i patientens abstinenssymptomer set i forhold til det, som er angivet af lægen ved indlæggelsen. Patientens egen subjektive beskrivelse er den bedst opnåelige rettesnor for abstinensudviklingen.

 

Præparater

Ved den akutte forgiftning er der som oftest ikke behov for medikamentel behandling; rolige omgivelser samt rolig og venlig kontakt vil tit være sufficient, dog kan kortere symptomatisk behandling overvejes.

 

Ved den kroniske forgiftning retter behandlingen sig mod de symptomer, som den enkelte udviser:

 • • Angst, uro og aggression

Tabl. Quetiapin 50 mg p.n. maks. 100 mg/døgn

 • • Smerter, feber og hovedpine

Tabl. Pinex 500 mg, 2 stk. p.n. maks. 4000 mg/døgn fordelt på mindst 4 doser,

evt. suppleret med tabl. Burana 400 mg max 1600 mg/døgn

 • • Perspiration og kulderystelser

Tabl. Pinex 500 mg, 2 stk. p.n. maks. 4000 mg/døgn fordelt på mindst 4 doser,

samt passende hydrering og beklædning

 • • Søvnløshed

Tabl. Mirtazapin 7,5 mg, 1-2 stk.

 • • Kvalme

I.v. Primperan 5 mg/ml, 10-20 mg maks. 3 gange pr. døgn

Alternativt tabl. Emperal 10 mg, 10-20 mg maks. 3 gange pr. døgn

 • • Psykose

Tabl. Quetiapin 25 mg, 1 tablet 2 gange dagligt

 

Benzodiazepiner og hypnotika er relativt kontraindiceret pga. stoffernes afhængighedsskabende virkning.

 

Referencer

www.uptodate.com

Management of cannabis withdrawl, Adam Winstock & Toby Lea, National cannabis prevention and information centre, (ncpic.org.au/static/pdfs/background-papers/management-of-cannabis-withdrawal.pdf)

www.pro.medicin.dk