Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter i lokalanæstesi og til undersøgelser, OP Frederikshavn

Beskrivelse

På OP laver vi forskellige undersøgelser og indgreb i lokalbedøvelse, indenfor specialerne kirurgi, urologi, karkirurgi og ortopædi.

Stuen klargøres.

Adgang til ilt, næsekateter og Rubens ballon.

Der indhentes relevante oplysninger omkring pt., som kan have betydning for det planlagte indgreb.

Det tilstræbes, at udpakning af instrumenter samt lokalanæstesi klargøres, inden patienten er på stuen.

Patienten hentes af portør, og kirurgen tilkaldes.

Identifikation af patient skal foretages, inden patienten ligger på lejet, og der anvendes Sikker Kirurgi Tjekliste (uden anæstesi). Dette gentages sammen med operatøren, hvis denne ikke forinden har talt med pt.

Nogle patienter har fået anlagt lokalanæstesi af operatøren på stamafdelingen, kort inden de ankommer på OP afdelingen.

Hvis lokalanæstesi lægges på OP informeres om dette, og vi spørger om tidligere erfaringer i forbindelse med lokalanæstesi. Patienten informeres ligeledes om, hvad der skal foregå på OP-stuen. Informationsniveauet tilpasses patientens individuelle behov.

Patienten klæder om i indsovningsrum ved operationer. Ved indgreb der ikke kategoriseres som operation, kan afklædning foregå på stuen, jf. etiske overvejelser.

Lejring af patienten jvf. Lejring af operationspatienter (OP Frederikshavn). Narkosebøjlen kan anvendes, således at pt. ikke kan se feltet.

Efter huddesinfektion lægges afdækninger på patienten. Har operatøren endnu ikke talt med patienten, lægges serviet/visker over operationsfeltet. Lige inden OP-start anvendes Sikker Kirurgi Tjekliste (uden anæstesi).

De udførte sygeplejehandlinger tager udgangspunkt i den enkelte patient.

Der tilbydes evt. musik på stuen/discmann.

Patienten observeres for nedenstående, ved behov tilkaldes narkosepersonalet, akutbakke hentes, og hjertestopknap aktiveres.

Anafylaktisk shock er en allergisk reaktion.

Symptomer kan være udslæt, kløe, varmefølelse, slaphed/svimmelhed, angst/uro, ødem, blodtryksfald, pulsstigning, kvalme, opkastning, cyanose, kramper, vejrtrækningsproblemer og hjertestop.

Behandling: jf. hjertestop actioncard.

Vasovagale tilfælde er langt den hyppigste komplikation ved operationer i lokalbedøvelse. Symptomer kan være kvalme, sved, bleghed, besvimelse og evt. kroniske trækninger.

Blodtryk er lavt, pulsen langsom.

Behandling: Lejet vippes i Trendelenburg så patientens hoved er lavt, der gives ilt på maske og evt. ½ til 1 mg atropin i.v.

 

Vasokonstrictor tilfælde optræder få minutter efter injektionen:

Symptomer kan være uro, angst, bleghed.

Blodtryk forhøjet, pulsen hurtig.

Behandling: Tilfældet svinder i reglen spontant i løbet af få minutter, så det væsentlige er at berolige patienten og evt. give ilt.

 

Toksiske tilfælde kan optræde, hvis lokalanæstesi er givet direkte i blodbanen eller der er anvendt store doser (over 200mg) til infiltrationsanalgesi.

Symptomer kan være snurren i tunge og mund, forvirring, opstemthed, synsforstyrrelser med akkomodationsbesvær, bevidstløshed og kramper. Der kan komme kredsløbssvigt og hjertestop.

Behandling: Ved lettere tilfælde gives ilt. Ved bevisthedstab og kramper gives straks manuel ventilation med ilt på maske (og 5-10 mg Diazepam i.v. eller Thiopental 100-200 mg (til voksne))

 

Ved undersøgelsens/operationens afslutning anvendes Sikker Kirurgi Tjekliste (uden anæstesi) og patienten instrueres i at rejse sig langsomt, eventuelt sidde lidt på lejet.

Det sikres, at patienten har fået afklaret eventuelle spørgsmål til lægen, inden denne forlader OP-stuen.

Ved individuelle aftaler om ambulant efterbehandling, svar på undersøgelser, mechefjernelse el. SKAL aftalerne træffes inden pt. og læge forlader OP-stuen. Videregives til kontaktpersonen på afdelingen.

Personalet fra stuen bliver ved patienten, indtil denne overlades til portør eller afleveres til personale i Dagkirurgisk Afsnit eller anden stamafdeling.

Hvis der er afvigelser fra normale forløb, kontaktes stamafdelingen, og informationen viderebringes.

Formål

Beskrive sygeplejen til patienter der opereres i lokal anæstesi eller er til undersøgelse med eller uden anæstesibistand, hvor operationspersonalet har den direkte patientkontakt under hele forløbet.

Definition af begreber

Ved akutbakke forståes: Kuffert til behandling af anafylaktisk chok. Findes i medicinskabet.

 

Referencer

Skadebogen ortopædkirurgiske skader Dr. med Bengt Lund 9. udgave 2003

Sikker Kirurgi Tjekliste

Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1.)

Lejring af operationspatienter (OP Frederikshavn)