Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tømning af levercyste

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Indikationer1

Kontraindikationer1

Relative kontraindikationer1

Laboratorieforprøver1

Rekvirering af undersøgelsen1

Præ-regime2

Post-regime2

Komplikationer2

Alvorlige komplikationer2

Hyppighed2

Formål

At give procedurebeskrivelse for tømning af levercyster i de tilfælde hvor patienten med har relaterede smerter.

 

Definition af begreber

Cyster i leveren ses ved en arvelig tilstand hvor der også kan være cyster i nyrer og desuden en øget risiko for aneurysmer i cerebrum.

Cystepunktur under ultralydsvejledning kommer på tale når en større levercyste ligger ud mod leverkapslen og den ekspansive påvirkning giver betydende smerter

 

Beskrivelse

Indikationer

Stor sandsynlighed for at patientens smerter er relaterede til veldefinerede cyster

 

Kontraindikationer

  • • Øget blødningsrisiko (se Forprøver)

  • • Infektion i indstiksområdet

  • • Ekinokokcyste

 

Relative kontraindikationer 

Ascites (middelsvær eller svær)

 

Laboratorieforprøver 

Se instruks Forprøver

 

Rekvirering af undersøgelsen

Bestilles i GaDa og der laves intern henvisning til Røntgenafdelingen, Aalborg Sygehus Syd.

Patienten skal køres i seng til røntgenafdelingen. Sygeplejeledsagelse ikke nødvendigt.

 

Præ-regime

Patienten skal være fastende fra kl. 24.00. Der må tages medicin i henhold til de retningslinjer som er anført i patientvejledningen (PDF-Center, april 2015).

Puls og blodtryk kontrolleres før undersøgelsen

Præ-medicinering: Som oftest unødvendigt. Såfremt patienten forekommer meget nervøs ved undersøgelsen gives der 5-10 mg Stesolid rektalt i form af rektiole.

 

Post-regime 

Patienten skal fortsat være fastende i 2 timer efter proceduren og heraf sengeliggende den første time.

Puls, blodtryk og respiration kontrolleres efter behov i den første time efter undersøgelsen. Hvis værdierne er stabile og der ikke er smerter, kan patienten gå hjem derefter. Har der imidlertid været nogen som helst problemer, skal patienten altid tilses af læge før tilladelse til at gå hjem, (abdominalundersøgelse mhp defense/flankedæmpning).

I særlige tilfælde med vedvarende smerter indlægges patienten på Patienthotellet og kan så ved i øvrigt ukompliceret forløb udskrives umiddelbart fra hotellet næste dags morgen.

 

Komplikationer

De fleste patienter har et ukompliceret forløb.

5-50% har lette smerter ved indstiksstedet samt smerter i epigastriet/højre skulderregion. Kun 10-20% har smerter, der kræver analgetika i form af 1 g Paracetamol.

Umiddelbart efter punkturen ses hos enkelte patienter bradykardi og fald i BT, der er tegn på vasovagalt anfald. Dette billede er således ikke udtryk for intraperitoneal blødning.

 

Alvorlige komplikationer

  • • Intraperitoneale blødninger.

  • • Galdeperitonitis (Cholascos).

  • •  Pneumothorax.

 

Hyppighed

Maksimalt 1 ud af hver 300 procedurer.