Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjørring, afhentning af blodprodukter

Regionshospital Nordjylland

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Procedure ved afhentning af blodprodukter

Klinisk Biokemi, Hjørring er døgnbemandet.

Erytrocytsuspension

Erytrocytsuspension hentes på Klinisk Biokemisk Afdeling, Hjørring umiddelbart før anvendelse, som hovedregel hentes kun én erytrocytsuspension ad gangen.

Ved afhentning af erytrocytsuspension medbringes patientens cpr-nummer.

 

Der vil altid kunne udleveres blod/nødblod til børn 0-12 måneder. Kan rekvireres ved kontakt til Blodtypelaboratoriet, Klinisk Biokemisk afdeling, Hjørring på tlf. 976 41203.

Frisk frosset plasma, trombocytsuspension og blodderivater

Frisk frosset plasma og trombocytsuspension bestilles ved Blodtypelaboratoriet, Klinisk Biokemisk afdeling, Hjørring på tlf. 976 41203.

Fibrinogen, anti-D, Praxbind og Octaplex bestilles samme sted. Bioanalytiker konfererer med vagthavende læge, Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg inden udlevering.

Frisk frosset plasma leveres optøet, hvilket tager ca. 25 minutter.

Henvisning til Karakteristik af blodprodukter, hvor disse er nærmere beskrevet.

Opbevaring

Blodkomponenter må under ingen omstændigheder opbevares i afdelingens eget køleskab.

Blodkomponenten skal være indgivet inden for 4 timer fra udleveringstidspunktet, som fremgår af transfusionsjournalen.

Returnering

Returnering af erytrocytsuspension skal ske hurtigst muligt. Såfremt erytrocytsuspensionen har været uden for Blodtypelaboratoriets blodkølerum i mere end 30 minutter, vil den blive kasseret.

Ikke anvendt frisk frosset plasma, trombocytsuspension, anti-D, Fibrinogen, Octaplex og Praxbind returneres straks til blodtypelaboratoriet, Klinisk Biokemi, Hjørring.

Udlevering i plomberet kølekasse

Operationsafdelinger kan ved behov bestille erytrocytsuspensioner på tlf. 976 41203 – det samme gælder ved overflytning af patienter.

Erytrocytsuspensionerne bliver pakket i plomberet kølekasse.

For udlevering og transport i plomberet kølekasse gælder særlige regler med hensyn til holdbarhed – se information på kassens følgeseddel.

Nødblod

I akutte tilfælde, hvor svar på BAC-test ikke kan afventes, kan der hentes nødblod.

I forbindelse med transfusionsbehandling påføres den tilhørende transfusionsjournal patientens navn og cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer.

Den udfyldte transfusionsjournal returneres til blodtypelaboratoriet, Hjørring senest 48 timer efter transfusion.

Yderligere information kan findes i dokumentet: Nødblod