Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Osteosyntesemateriale fjernelse (amotio atellae) i fod og ankel

 

Formål

At sikre effektiv og komplikationsfri behandling ved fjernelse af osteosyntesemateriale i fod og ankel.

 

Beskrivelse

Efter fraktur, luksation, opretning af fejlstilling, dese eller anden operation, hvor der er isat osteosyntesemateriale, kan der være indikation for at fjerne dette såfremt det:

  • • generer patienten

  • • planlagt skal fjernes efter en vis tid (syndesmoseskruer, ekstern fiksation, perkutant isatte K-tråde)

  • • giver anledning til infektion eller mistanke herom

Planlægning forud for operationen

Operatøren skal ved planlægningen af operationen:

  • • notere hvilken type osteosyntesemateriale, der er isat og hvilke instrumenter, der skal bruges for at fjerne dette

  • • notere i Operatørsamtalen, hvilke instrumenter, der skal bruges ved operationen

  • • oplyse patienten om brug af eventuel røntgengennemlysning peroperativt

  • • sammen med assisterende sygeplejerske sikre sig, inden patienten bedøves, at netop de planlagte instrumenter er til stede og sterile

Røntgen

Der benyttes ofte gennemlysning peroperativt for at lokalisere osteosyntesematerialet.

Infektionsprofylakse

Der gives profylakse præoperativt jævnfør afdelingens vanlige regime.

Smertebehandling

Der smertebehandles jævnfør afdelingens vanlige regime.

Hvornår må patienten støtte?

Individuelt.