Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sundhedsfaglig kontaktperson FBE Øjenområdet

Formål

At sikre:

  • • Koordinering af de sundhedsfaglige ydelser under indlæggelse og i ambulante forløb

  • • Information til patient og pårørende om forløbet

Definition af begreber

Sundhedsfaglig kontaktperson: En sundhedsfaglig person som er tilknyttet den enkelte patient med særligt ansvar for koordinering af patientforløbet under indlæggelse og i ambulante forløb; afgørende er ikke vedkommendes profession, men at vedkommende medvirker ved levering af en eller flere sundhedsfaglige ydelser i forløbet.

Beskrivelse

Alle øjenpatienter skal have tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson ved mere end ét ambulant besøg eller ved indlæggelse i minimum 48 timer.

Patienterne skal informeres mundtlig om kontaktpersonsordningen, have udleveret et kontaktkort og Øjenafdelingens informationspjece om Sundhedsfaglig kontaktpersonsordning.

Hvem er patientens Sundhedsfaglige kontaktperson?

I Øjenafdelingen er det den sygeplejerske eller læge, som er direkte involveret i patientforløbet.

Sekretærerne besvarer telefonforespørgsler i det omfang, de er i stand dertil. Ved sundhedsfaglige spørgsmål formidles kontakten til sygeplejerske eller læge. Hvis sygeplejersken eller lægen ikke kan besvare telefonen, bedes om patientens navn, CPR nummer og telefonnummer, så vedkommende kan blive kontaktet senere.

Ved sygeplejerskens eller lægens fravær formidler sekretæren kontakten til anden relevant person alt efter patientens forespørgsel.

Patienter til indlæggelse

En læge eller sygeplejerske fra ambulatoriet står som sundhedsfaglig kontaktperson under hele forløbet i AS 400.

Den planlægningsansvarlige sygeplejerske kan være en ambulatoriesygeplejerske, en sygeplejerske fra sengeafdelingen eller dem begge to. Den planlægningsansvarlige sygeplejerske skrives på VIPS forsiden.

Kontaktkort

I øjenafsnittet Aalborg Sygehus Syd er kortet vedrørende Sundhedsfaglig kontaktperson kortet udformet, som et visitkort.

I øjenafsnittet Sygehus Vendsyssel, Hjørring skriver kontaktsygeplejersken sit navn i informationsfolderen til patienten ved første besøg.

 

 

Udlevering af kort

Lægen eller sygeplejersken udleverer kortet med sit navn på og Øjenafdelingens informationspjece om Sundhedsfaglig kontaktpersonsordning, samt informerer kort patienten om ordningen.

Afvigelser fra dette ved følgende patientgrupper:

Katarakt

Skrives på pjecen ved forundersøgelsen, sendes efterfølgende til patienten af kataraktsekretær

Hjørring

Skrives på pjecen ved forundersøgelsen, udleveres af sygeplejersken

 

 

Indlagte

Operatør eller udskrivende læge udleverer kort og pjece

 

Registrering af kontaktperson

Registrering er obligatorisk på alle patienter.

Sekretærerne skal, hvis der ikke er påført en kontaktperson, registrere lægen, som kontaktperson, samt svare Ja til, at kontaktkort er udleveret, og patienten er mundtlig orienteret.

Sygeplejerskerne kan registrere, hvem de er kontaktperson for, at patienten er mundtlig informeret og har fået udleveret et kontaktkort i Patientsystemet AS 400.

Sygeplejerskerne kan også lægge en seddel med sit navn på i journalen, så sekretæren kan registrere det efterfølgende.

Se Registrering af sundhedsfaglig kontaktperson.

Kvalitetssikring

  • • LUP

  • • Udtræk fra AS 400

  • • Journalaudit

  • • Suppleringsaudit

Referencer

DDKM standard 2.3.2 Sundhedsfaglig kontaktperson

Sundhedsfaglig kontaktperson - PRI