Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse af suprapubisk kateter i Urologisk Ambulatorium

Remedier

 • Hulstykke

 • Kiriteckateter med trokar ch. 14

 • i.v og i.m kanyle

 • 10 ml sprøjte

 • Lidokain 10mg/ml

 • Skalpel

 • Klorhexidinsprit 0,5%

 • Katetersæt (afvaskning)

 • Urinpose + til fiksering

Fremgangsmåde

 • Huden ved indstiksstedet desinficeres med klorhexidinsprit 0,5% to gange før hudincision.

 • Der injiceres lokal anæstesi via grøn kanyle, indtil urin kan aspireres. Indstiksstedet findes 1-2 fingersbredder over symfysens overkant i midtlinien og i let kraniel retning mod promontoriet – ikke distal retning.

 • Huden incideres med spids kniv.

 • Trokar med kateter indføres i samme retning i et jævnt tryk, indtil der kommer urin i kateteret, hvorefter dette indføres.

 • 5 ml 10% glycerinopløsning fyldes i ballonen.

 • Trokaren trækkes forsigtigt ud og ”deles” (se vejledning vedlagt kateter). Undgå at trokaren skærer i katetret eller punkterer ballonen.

 • Kateteret forbindes til steril pose (lukket drænage 7 dage, kan forlænges op til 3 uger) eller forsynes med intermitterende lukkeanordning, eller usteril pose ved behov for kateter >7 dage.

 • Skiftes hver 3. måned

Ved manglende/usikker blæredæmpning, på grund af lille blærekapacitet, hvor blæren ikke kan fyldes tilstrækkeligt via et urethralkateter, eller hvor der efter tidligere operation i det suprapubiske område er risiko for perforation af tarm eller punktur af intraperitoneale del af blæren, bør punkturen foregå ultralydsvejledt på røntgenafdelingen.

 

Ifm. konsultationen informerer sygeplejerske patient og evt. pårørende om pleje og pasning af kateter, der udleveres pjece og diverse remedier og lægen dikterer plan for næste skift. Ved behov for hjælp med håndtering af katetret i eget hjem kontakter sygeplejersken hjemmesygeplejerske pr. e-brev.

Indikatorer

Indikationer for suprapubisk blæredrænage kan eksempelvis være:

 • Urinretention, hvor transurethral anlæggelse af kateter ikke er muligt

 • Urethrale læsioner

 • Per- og postoperativt skyl af blæren ved f.eks. TUR-P

 • Urethrale gener hos patient med KAD

Formål

Beskrivelse af proceduren for anlæggelse af et suprapubisk kateter, klargøring hertil samt opfølgning fremadrettet.

 

Referencer

Urinvejsdrænage 5.5