Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse af suprapubisk kateter

 

Beskrivelse

Teknik:

 • • Fremstilling:

1 hulstykke

Kiriteckateter med trokar ch. 14

i.v og i.m kanyle

10 ml sprøjte

Lidokain 10mg/ml

Skalpel

Klorhexidinsprit

Katetersæt (afvaskning)

Urinpose

 

 • • Huden ved indstiksstedet desinficeres med klorhexidinsprit 0,5% to gange før hudincision.

 • • Der injiceres lokal anæstesi via grøn kanyle, indtil urin kan aspireres. Indstiksstedet findes 1-2 fingersbredder over symfysens overkant i midtlinien og i let kraniel retning mod promontoriet – ikke distal retning.

 • • Huden incideres med spids kniv.

 • • Trokar med kateter indføres i samme retning i et jævnt tryk, indtil der kommer urin i kateteret, hvorefter dette indføres.

 • • 5 ml 10% glycerinopløsning fyldes i ballonen.

 • • Trokaren trækkes forsigtigt ud og ”deles” (se vejledning vedlagt kateter). Undgå at trokaren skærer i katetret eller punkterer ballonen.

 • • Kateteret forbindes til steril pose (lukket drænage 7 dage, kan forlænges op til 3 uger) eller forsynes med intermitterende lukkeanordning, eller usteril pose ved behov for kateter >7 dage.

 • • Skiftes hver 3. måned

 

Ved manglende/usikker blæredæmpning, på grund af lille blærekapacitet, hvor blæren ikke kan fyldes tilstrækkeligt via et urethralkateter, eller hvor der efter tidligere operation i det suprapubiske område er risiko for perforation af tarm eller punktur af intraperitoneale del af blæren, bør punkturen foregå ultralydsvejledt på røntgenafdelingen.

 

Formål

Sikre drænage fra blæren

Indikationer for suprapubisk blæredrænage kan eksempelvis være:

 • • Urinretention, hvor transurethral anlæggelse af kateter ikke er muligt

 • • urethrale læsioner

 • • per- og postoperativt skyl af blæren ved f.eks. TURP

 • • Urethrale gener hos patient med KAD

Suprapubisk blæredrænage medfører lavere komplikationsfrekvens i forhold til urethralt kateter a demeure.

 

 

Referencer

Infektionshygiejnen: Korttids og langtids suprapubisk blærekateter (5.5.4)