Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks vedrørende prioritering af køleforsyning ved reduktion af køleforsyning.

 

Formål

At sikre at der til alle tider er køleforsyning til rådighed til hospitalets KPTF.

Definition af begreber

Centrale Køleanlæg: Et køleanlæg der forsyner mange kølesteder med koldt vand, forskellige steder rundt i bygningen via et rørsystem.

Split køleanlæg: Et lokalt opstillet køleanlæg med et eller få køle steder.

Ansvarligt personale: medarbejder med fagansvar for køleanlæg og ledergruppen.

Beskrivelse

Det centrale Køleanlæg på Afsnit Syd forsyner blandt andet OP området, opvågning, intensiv, RGT og IT server rum.

Her ud over forsyner anlægget også en lang række klima systemer som ikke kan klarificeres som KPTF.

Det centrale Køleanlæg på Afsnit Nord forsyner ligeledes OP området, opvågning, intensiv, RGT men ikke IT server rum. Her ud over forsyner anlægget også en lang række klima systemer som ikke kan klarificeres som KPTF.

IT server rummene på nord er opbygget med forsyning fra to uafhængig split køleanlæg til hver rum. Der drages omsorg for at varme udviklingen i det enkle rum ikke overstiger det enes køle effekt.

I tilfælde, hvor et køleanlægget ikke er i stand til at levere den nødvendige ydelse skal forbruget reduceres, således at køleanlægget har mulighed for at køre under normal drift konditioner.

Reduktion af køle ydelses håndteres ved at lukke for kølevand til ikke KPTF forbrugere.

I tilfælde hvor der er behov for yderligere fra koblinger af forbruger, skal der igennem afklaringer med de overfor nævnte KPTF områder, findes mulighed for lukning af enkelte forbrugere.

For betjening af ventiler, i forbindelse med frakobling af forbrugere benyttes gældende tegninger, som findes i tegningsarkiv.