Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær - Indskanning af dokumenter i PACS

 

Indskanning af dokumenter (f.eks. metalskema, journalnotater) via programmet varioXRAY-Scan:

 

Åbn programmet med bda fællesbruger kode

New patient

Skriv cpr i Patient ID

Query, søger efter patienten i PACS – uden bindestreg

Er patienten ikke kendt i PACS skal man udfylde følgende:

Patient ID

Last name

First name

Sex

Skriv f.eks. metalskema/journalnotat/røntgenbeskrivelse i study desc .

Apply

Patientens navn og cpr står nu øverst til ve. på skærmen

Læg papir i skanner med tekst opad

Hvis flere sider skal de skannes enkeltvis

Scan

Tjek om det indskannede – cpr stemmer overens med valgt patient

 

Man har følgende mulighed for korrektur før man sender indskannede i PACS:

 

Roter billedet på Rotate så det vender korrekt

Lav lille tekst større ved at vælge Crop, marker øverst til ve. for det som skal laves større og træk henover teksten

Fjern markering ud for de billeder der ikke skal i PACS i ve. side på de små billeder

Send

Det indskannede vil nu findes i PACS under det henvisningsnummer der er indtastet

 

I Easy-viz i generel note skrives f.eks.: Metalskema/journalnotat/røntgenbeskrivelse indskannet.