Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontaktperson i Dag- og Sengeafsnit BU1 i Klinik Børn og Unge

 

Beskrivelse

Kontaktpersonens opgaver i forhold til patienten indenfor afsnittets rammer, er at skabe:

  • • Kontinuitet: Kontaktpersonen samler observationer fra afsnittet i en skriftlig observationsrapport/oplæg, der fremlægges på tværfaglig konference/behandlingsmøde. Undersøgelse og de sygeplejemæssige problemstillinger evalueres og justeres løbende i samarbejde med den sundhedsfaglige kontaktperson (sagsansvarlig), med baggrund i behandlingsplanen.

  • • Samarbejde: Kontaktpersonen skal altid søge at skabe en relation med patienten og dennes pårørende. Kontaktpersonen samarbejder med familien i forhold til at få nødvendige informationer om barnet/den unges vanskeligheder, sårbarheder og ressourcer.

Kontaktpersonen deltager sammen med den sundhedsfaglige kontaktperson (sagsansvarlige) behandler i relevante samtaler.

  • • Relation: Kontaktpersonen indgår i en relation med patienten, som indebærer en faglig og anerkendende tilgang. Der afholdes kontinuerligt kontaktpersonssamtaler.

  • • Dokumentation af plejen: Der dokumenteres de sygeplejehandlinger, som plejepersonalet planlægger og udfører på baggrund af observationer samt patientens reaktion herpå. Kontaktperson(erne) er ansvarlige for, at sygeplejejournalen ajourføres.

  • • Medicinsk behandling: Medicinadministration udføres af sygeplejerske eller sosa-assistent. Kontaktpersonen sikrer sig, at patient og pårørende er informeret om medicinens virkning og bivirkning, og at disse områder dokumenters i sygeplejejournalen.

 

Definition af begreber

Kontaktpersonen i Dag- og Sengeafsnit: kontaktpersonen har som opgave at yde omsorg, pleje og behandling. Funktionen er i praksis delegeret til et antal kontaktpersoner, der arbejder tæt sammen om patienten (sygeplejerske, pædagog og social- og sundhedsassistent, der er udpeget af den afsnitsledende sygeplejerske). Kontaktpersonen sørger for at patienten får udleveret et kontaktpersonskort.

Sammenhængende patientforløb: sikre oplevelsen af kontitnuitet og progression i undersøgelses- og behandlingsforløbet i tæt samarbejds med den sundhedsfaglige kontaktperson.

Opgaver: ansvar for udførelse og koordinering af observationer og miljøterapi for indlagte patienter.

 

Formål

At sikre kontinuitet og koordination i patientforløbet, så patienter og påprørende oplever et sammenhængende patientforløb.

 

Referencer

Sundhedsfaglig kontaktperson

Funktionen som sundhedsfaglig kontaktperson (sagsansvarlig) i Klinik Børn og Unge

Dokumentation af sygeplejen i sygeplejejournalen for indlagte patienter i Psykiatrien

Familiesamtaler i Dag- og Sengeafsnit BU1 i Klinik Børn og Unge

Beskrivelse af pleje og miljø opgaver i Klinik Børn og Unge

Kontaktpersonssamtaler i Dag- og Sengeafsnit BU1