Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lungekirurgi

 

H U S K !

At ringe til patologisk institut (lokal 65300), om hvor mange lungeoperationer samme dag!

Der spørges efter den første patients CPR-nr. og navn.

Når der, inden for patologernes normale dagtid, skal laves frys på lungevæv, sendes det tørt i en 5 liters spand, derved undgår man, at præparatet skal flyttes over i en større bøtte med fare for at forveksle data. Skal lungevævet til histologisk undersøgelse eller stå natten over, da altid Formalin på.

Patologerne vil gerne have alle præparater samme dag om muligt!

Formål:

At fjerne tumor(benign eller malign) i lungen.

At fjerne pleura ved malignitet eller gentagne pneumothorax pga bullae.

 

 

Vigtige afsnit

Nøglepunkter

Lejring:

 

Efter given procedure for lejring

i 90gr sideleje. Sidelejring 90 grader

Desinfektion:

OBS hvilken side.

Klorhexidinsprit 0,5 % x 2.

Desinfektion af operationsfelt

Fremstilling:

TV-op.’s sterile depot:

Lungetårn med:

Lungeinstrumenter

Diatermiforlænger

Diatermihåndtag

Zimmerklemmer

Pariserstativ

Defi-2-skeer

1 fad, usterilt

Lapiskopper

Håndtag til lampe

Sterile thorax flasker x 2

Thorax dræn, nr. 28 x 2

 

 

Fælles sterile depot:

Stort grundsæt

Operationslagen, med klæb, 175 x 150

 

Ioban 6650

Magnetmåtte

Hjertesug

Sugehåndtag (Cell Saver)

 

 

Fra medicindepot, ren gang:

Penicillin, 5 millioner enheder

 

Sterilt vand, 20 ml x 1

 

På stuen:

Dacron-tape

Knivsblade: 24 + 11

Beaver’s knivsblad = Sweet’s kniv

½ l H2O, sterilt

½ l varmt NaCl x 2

Kurv med ekstra lungeinstrumenter

Kurv med magasiner

 

Klorhexidin digluconat opløsning 0,05%

 

 

 

 

Blå kurv, når der laves pneumonektomi:

Pleuradræn, nr. 18

 

 

Steril prop + epifilter

 ST + VN

BK + PB

 

 

 

AutoSuture:

Endo Gia Ultra Universal – vi har en lang + en kort

 

 

Magasiner:

Sort, 45 + 60 mm

Lilla, 45 + 60 mm

Bronze, 45 + 60 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal ikke pakkes ud

 

 

Obs. hvilken stue

Evt. Hvis ej Topaz

 

 

 

 

Indhold i stort grundsæt

Til fodenden Evt

 

Evt.

Evt.

 

Evt. - hvis bronchus åbnes først.

 

 

Ved pneumonektomi. Er i skab på stue 9.

 

 

 

 

 

Evt.

Pakkes ikke ud.

Pleuraflaske – hvis ej Topaz.

Tætteprøve

Skabet stue 9 og i sterilt depot.

Skabet stue 9 og i suturdepot, skab nr. 6.

 

A’s usterile depot, skab 3 (hvor Argonbeamer’en står).

ST bruger det evt. ved emfysemptt. til vask af thoraxhulen

 

 

I skabet på stue 9.

Bruges som pneumonektomidræn af alle lungekir. Fjernes evt. samme dag, evt. næste dag.

 

Lukning af dræn.

Fører drænet ud gennem torakotomicikatricen.

Sætter drænsutur.

 

 

 

Skab i suturrum

Hertil bruges Endo Gia rotikulatorer staple’r, forskellige længder clips. Når VN siger farven på magasinet, er det farven på selve clipsedelen og ikke farven på kassen

 

Ekstra tykt væv

Medium tykt væv

Vaskulær – medium tykt væv

Suturer:

Dermalon 3-0

Monocryl 3-0

Hud stapler

Vicryl 2-0, atraumatisk, MH

Vicryl 0, CTX x 3

Vicryl 2, CTX x 3

Prolene 4-0, V7

Vicryl 3-0, atraumatisk, JB

 

Vicryl 2-0, atraumatisk, JB

Vicryl 2-0, klippet, lang

Ethibond 0, atraumatisk (CP)

 

Hud. Evt

Evt. hud, til yngre patienter

Evt.

Subcutis. Evt

Muskel

Til perikostale muskler

Vene + arterie

Til bronchus ved lobektomi + gennemstikning.

 

Til bronchus ved pneumonektomi

Ligatur

Fiksation af pleuradræn

Forbinding:

Mepore plus

Drænforbinding, Biatain (12,5 x12,5)

 

Torakal cikatrice

Dræn