Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Ascites-/pleuradrænage

 

Indikation:

Aflastning/Drænage

 

 

Forberedelse:

 

Pt. skal ikke faste inden indgrebet.

 

Skal foreligge:

 

 

1. Hæmoglobin

2. Trombocytter

3. INR

4. APTT

 

> 40x109 /L

< 2,0

< 60

Må højst være 3 dage gamle.

 

Hvis patienten er i AK-behandling dog max. 1døgn.
Patienter i antikoagulationsbehandling og med kendt koagulationsdefekt skal konfereres med lægen før indgreb. Der skal foreligge friske blødningsparametre hos disse patienter

Ved INR mindre end 2,0 udføres indgrebet.

 

Patienten identificeres og informeres omkring undersøgelsen.

Det er vigtigt at patienten føler sig tryg under undersøgelsen og behandlingen, da det kan have afgørende betydning for undersøgelsens/behandlingens resultat og patientens videre behandlingsforløb.

 

Lejring

Patienten skal være i en seng.

- Ved ascitesdrænage lejres patienten på ryggen.

- Ved Pleuradrænage skal patienten sidde foroverbøjet med benene ud over sengekanten og med ryggen til lægen.
 

Patientens tøj trækkes til side og afdækkes med et håndklæde.

 

 

Opdækning:

Ikke steril opdækning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steril opdækning

 

Til afvaskning

 • • klorhexidin 0,5% (gul)

 

Til lokalanæstesi

 • • Lokal anæstesi: Lidocain 10mg/ml

 

Til efter drænanlæggelse

 • • 2 stykker mefix plaster ca.10 cm bredt.

 • • Urinpose samt urinposeholder.

 • • Klorhexidin (klar) til afvaskning efter indgrebet

 

Til den sterile del findes færdig pakkeløsning, indeholdende:

 • • Bordafdækning 75X100 cm

 • • Hulstykke 100x100 cm med central hul diameter 15 cm

 • • Scalpel

 • • Plastik skål 250 cc

 • • Grøn kanyle 21G 8 cm

 • • Lyserød kanyle 18 G 3.8 cm

 • • 10 ml sprøjte m/luerlock

 • • 20 ml sprøjte m/luerlock

 • • Gaze 10x10 cm

 • • GazeKrøller, diameter 70 mm

 • • Dræn-fix, kateter fixering

 • • Drænpose

 • • Mellemstykke med 3-vejs hane

 

Hertil tilføjes også:

 • • sterilt cover, gel og styr

 • • Kateter uden tråd

 • • Sterile handsker i relevant str.

 

Stålbordet afsprittes

Der pakkes ud på bordet

 

 

Fremgangsmåde – drænanlæggelse:

Afvaskning

 

Lægen finder punkturstedet ved hjælp af ultralydsscanning.

Området omkring punkturstedet afvaskes tre gange med Klorhexidinsprit 0,5 % (gul), skal tørre imellem hver afvaskning.

 

Lokalanæstesi

10 ml. Lidocain 10 mg/ ml. trækkes op i 10 ml sprøjten med i.v. kanylen.
Der gives injektion med lokalanæstesi 10 minutter før indgrebet.
Herefter afdækkes området med sterilt afdækningsstykke.

 

Anlæggelse af dræn

Det sterile afdækningsstykke lægges omkring indstiksstedet med plastiksiden nedad.
Sterilt overtræk og sterilt styr påføres transduceren, hvis der skal bruges styr til undersøgelsen.

Evt. steril gel lægges på huden og ultralydsvejledt ligges et lille snit i huden med skalpellen, der hvor kateteret skal anbringes.

Bioteq Neo-Hydro kateteret 7 french 25cm. (grisehalekateteret) anlægges i abdomen ultralydsvejledt og stiletten fjernes.

 

Udtømning af væske

 

Lægen sikre sig at kateteret ligger korrekt, hvorefter mellemslangen med 3 vejshane og påsat steril urinpose kobles til kateteret med hjælp fra plejepersonalet.

Ascitisvæsken udtømmes nu ned i urinposen.
Drænkateteret lades stå åbent til Urinposen.

 

Stamafd. er selv ansvarlig for at udtømme og afsende væske til videre undersøgelse.

 

Forbinding

 Pleurdrænageposen kan evt. fjernes og en ny steril urinpose og 3 vejshane påsættes.

Lægen afvasker omkring indstiksstedet med Klorhexidinsprit 0,5% og aftørrer med en tør gazeserviet.

Lægen fixerer drænet med Sterilt Dræn Fix og kateteret fastgøres heri.
Evt. sterile gazeservietter og Mefix plaster påsættes over dræn.

Drænkateteret skal stå åbent til urinposen så yderlig udtømning kan fortsætte på afdelingen.

 

Afslutning

Patienten køres tilbage til stamafdelingen til videre observation.

Plejepersonale ringer til afdelingen om evt. observationer.

 

 

 Rengøring:

 

Alt engangsmateriale kasseres.
Kanyler og skalpel lægges i kanylespanden.
Alle borde, overflader og lejet aftørres med hospital sprit 70 %.

 

Ved spild optørres umiddelbart med Virkon opløsning 1 %.

 

Transducer

Sterilt overtræk kasseres.
Transducer aftørres derefter grundigt med hospital sprit 70 %.