Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rectusskedeblok

Indikation

Rectusskedeblok kan anvendes som alternativ, hvor epiduralblokade er kontraindiceret, eller som escape ved konvertering fra laparoskopi til laparatomi, idet der ikke er krav til koagulationsstatus.

Blokaden kan uden videre anlægges på sovende patienter ved operationens afslutning.

Hæmodynamiske bivirkninger er negliable.

Der opnås et helt udmærket analgetisk resultat ved rectusskedeblok, også ved laparotomier der når over umbilikalt niveau.

 

Rectusskede-blok: Effektive til midtlinjeincisioner på alle niveauer. Giver naturligvis kun dækning af hud, giver som regel ”dybere” blokade sammenlignet med TAP. Spredningen sker bedst ved anlæggelse på niveauet midt i cicatricen, med UL proben placeret lateralt for forbindingen med saggitalt snit. Spredningen er afhængig af mængden man sprøjter ind (typisk 2 x 20 ml).

Rectusskedeblok og TAP blok kan kombineres. Det kan fx være at rectusblok dækker bedst på ene side, men på den anden side hvor der er stomi (som både sidder i vejen og giver smerter) vælges TAP. Obs maks. dosis af Bupivacain 2,5 mg/kg

Ved forventede længerevarende kraftige smerter efter åben abdominal kirurgi og kontraindikation for EDK, kan både rectus og TAP anlægges med kateter frem for singleshot.

 

 

cid:image001.png@01D1276C.B3C52CD0

Den sorte ring er potentiel dækning af rectusskedeblokade

Fremstilling

  • • 2 x 20 ml sprøjter.

  • • Ultralydsscanner og gel.

  • • Bupivacain ¼ % med adrenalin 2 x 20 ml.

  • • Nåle Pajunk 22 G, 50 mm.

  • • Sprit swabs.

 

Teknik

  • • ”The Rail Road” identificeres med ultralyd.

  • • Efter afspritning under ultralyd med nålen in-plane opsøges overgangen mellem muskelfibre og posteriore fasciestrøg. Muskelfibrene skal løftes fra fascien under indsprøjtningen og der gives bolus Bupivacain ¼ % med adrenalin.

  • • Dosis afhænger af patientens vægt – enkeltdoser må ikke overstige 2,5 mg/kg.

  • • Da blokaden anvendes ved midtlinieincisioner skal der anlægges blok på begge sider af linea alba.

 

www.youtube.com/watch?v=_r_pVQf4C5w

 

Formål

At beskrive rectusskedeblok.

Rectus abdominis muskulaturens bagside er dobbeltlaget og tager sig ud som jernbanespor under ultralydsscanning. Ved anlæggelse af lokalbedøvelse mellem 2 lag, på begge sider af linea alba, opnås rectusskedeblok.

Referencer

http://e-safe-anaesthesia.org/e_library/09/Ultrasound_guided_rectus-sheath_block_Update_2010.pdf