Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsikringsansvar når indlagte børn er udenfor sygehusregi

Problemstilling

Børneafdelingen sender børn hjem på weekend/orlov og tillader forældrene at tage børnene med på korte gåture eller køre barnet en tur i barnevogn under indlæggelse.

Endvidere er der ofte transport mellem sygehuse, både med og uden sygeplejefaglig ledsager.

Vi har brug for at få klarlagt forsikringsansvaret i disse tilfælde.

Målgruppe – modtagelse

Plejepersonalet i børneafdelingen

Definition af begreber

Orlov: når barnet er hjemme, men stadig er indlagt.

Formål

At få klarhed over forsikringsansvar, når et indlagt barn er udenfor sygehusregi. Ex på orlov, under transport eller gåtur med barnevogn.

Metode

Oplysninger hentet hos Region Nordjyllands Jura og Forsikringsafdeling og hos Falck.

Beskrivelse

Såfremt sygehuset har givet accept af, at forældre tager barnet med hjem på orlov eller blot går tur med barnevognen under indlæggelse, er barnet overdraget til forældrenes ansvar. Hændelser der måtte ske er forældrenes eget ansvar.

Ved transport mellem sygehuse

  • • Taxa: Passagerer i taxa er omfattet af køretøjets ansvarsforsikring, hvilket betyder, at forældre og barn er dækket af denne eller en evt. modparts forsikring. Såfremt forældrene har tegnet en privat ulykkesforsikring, skal skaden også anmeldes dertil. De ansatte vil udover bilens ansvarsforsikring eller en evt. modparts, ligeledes være omfattet af regionens arbejdsskadeforsikring.

  • • Falck: Her er både børn, forældre og personale dækket af køretøjets ansvarsforsikring. Hospitalspersonalet kan også få erstatning af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis de kommer til skade i arbejdstiden.

  • • Egen bil. Såfremt sygehuset har givet accept af, at forældrene selv transporterer barnet til en undersøgelse mm. er barnet overdraget til forældrenes ansvar og deres forsikringer.

  • • Det anbefales ikke, at personalet kører med i forældrenes private bil pga. risiko for, at forældrene har utilstrækkelig forsikringsdækning.