Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Jejunostomisonde - anvendelse og observationer

 

Formål

 • • At sikre relevant observation og pleje af patienter med jejunostomisonde

 • • At sikre en ensrettet anvendelse af jejonustomisonden.

 

Indikation

 • • Jejunostomisonder anvendes til patienter med behov for længerevarende jejunal ernæring. Patienter som ikke kan ernæres via ventriklen. Sonden tunneleres ind i tarmen, hvor sidstnævnte fæstnes til indersiden af bugvæggen.

 • • Indgrebet foregår i generel anæstesi i abdominalt regi, enten som laparoskopisk eller "åben" operation.

 • • Jejunostomisonden må anvendes samme aften på operationsdagen.

 

Pleje og observation af sonden

 • • Sondeindstikssted tilses i hver vagt i forhold til infektionstegn i huden.

 • • Plasteret ved indstiksstedet tilses daglig og skiftes minimum hver 3. dag eller ved gennemsivning. Er forbindingen tør laves det første forbindingsskift først 2 dage efter anlæggelse af sonden. Skriv dato på forbinding.

 • • Ved forbindingsskift benyttes steril teknik samt engangshandsker

 • • Plaster over sonden fjernes og huden omkring indstikssted (stomien) renses med NaCl

 • • Huden under fikseringspladen renses med en saltvandsvædet gazeswabs, ved at fikseringspladens kanter løftes let.

 • • Tør forbinding sættes over indstikssted og fikseringsplade.

 • • Undgå at trække eller rykke i sonden.

 • • Huden omkring indstiksstedet skal holdes ren og tør, så infektion undgås.

 • • Opstår sivning fra indstiksstedet kan det skyldes at sonden har flyttet sig eller at suturerne er gået løs. Tilses af læge til stuegang. Evt. behov for A-kirurgisk tilsyn.

 

Opsætning af sondemad

 • • Før indgift af sondeernæring bør man kontrollere sondens placering. Dette gøres ved at bedømme sondens længde udenfor patienten, da sondens korrekte placering kun kan kontrolleres ved hjælp af røntgen.

 • • Sonden skal være fixeret til huden med suturer og sondepladen skal være placeret ind mod patientens hud.

 • • Ingen sivning eller tegn på infektion ved indstiksstedet eller huden omkring.

 

Administrationsmåder

 • • Kontinuerlig indgift vælges, da jejunostomisonden ligger i tarmen og derfor ikke kan rumme store mængder sondeernæring som bolus af gangen. Der må ikke gives proteindrik eller væske med høj osmolaritet i sonden.

 

Kontinuerlig indgift

 • • Ernæringen indgives, dråbevis, konstant over flere timer. Oftest ved hjælp af ernæringspumpe, som sikrer, at ernæringen gives i ensartet hastighed og mængde. Max. infusionshastighed på 125 ml/t.

 

Bolus indgift

 • • Bolus indgift (150 ml pr gang). Bolus indgift kan give forskellige mavegener og skal kun anvendes, hvis patienten langsomt træner sin tarm denne administrationsform.

 

Medicinindgift i sonden

Der anbefales følgende fremgangsmåde:

 • • Stands ernæringen

 • • Sonden frakobles ernæringssæt.

 • • Skyl med minimum 25-50 ml postevand ind i sonden.

 • • Giv medicinen, som ALTID skal være fuldstændigt opløst i rigeligt med vand ellers stopper sonden til.

 • • Skyl igennem med 25-50 ml lunkent vand

 • • Genoptag ernæringen

 

Hvis sonden stopper til:

Anvend 1 eller 2 ml sprøjter og skyl med danskvand. Lad det virke i 15 min og modstanden i sonden vil ofte blive opløst. Skyl efterfølgende igen med danskvand.

Seponering

 • • En jejunostomisonde kan ikke udskiftes og har ingen tidsbegrænsning. Seponeres jejunostomisonden pga. af tilstopning og patienten stadig har behov for en sonde, skal der anlægges en ny sonde i abdominalt regi.

 • • Hvis patienten bliver i stand til at spise selv, er det vigtigt, at sondeernæringen ikke stoppes for hurtigt. Lad sonden ligge indtil det er observeret, at patienten selv kan indtage sufficient ernæring. I en periode kan der suppleres med sondeernæring.

 • • Sonden må af infektionsrisiko tidligst seponeres 14. dagen efter anlæggelse pga. risiko for lækage af tarmen.

Referencer

 • • SondeernæringsManual. Nutricia 2008

 • • Freka Jejunostomisæt. Fresenius Kabi

 • • Vejledning og anvendelse af perorale fødesonder, Sundhedsstyrelsen 2002

 • • Infektionshygiejniske retningslinier fra Region Nord 2010. Vedr. Operationssår 6.8.

 

Instruksen er lavet i samarbejde med A-kirurg

Sarunas Dikinis

Overlæge

Tlf. 99 32 46 85

Mail sad@rn.dk

 

AALBORG SYGEHUS

FBE Kirurgi Syd

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A

Hobrovej 18-22

9000 Aalborg

www.aalborg-sygehus.dk