Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering – Fejlmedicinering

 

Formål

At personalet ved, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af fejlmedicinering.

 

Definition af begreber

Fejlmedicinering:

 • • Når der er givet forkert medicin, forkert styrke eller når medicin er givet til en forkert patient

 • • Ved undladelse af at give medicin

 • • Ved apparatursvigt, fx infusionspumpe.

 

Beskrivelse

 1. 1. Ved livstruende tilstand, kald hjertestop.

 2. 2. Den person, der opdager fejlmedicinering underretter straks vagthavende læge, som skal tage stilling til:

 • • Behandling

 • • Observation

 • • Modgift

 • • Underretning af patient og pårørende

 • • Beskrive hændelsen i journalen.

 1. 3. Sygeplejersken noterer de nøjagtige optegnelser over hændelsen i Clinical Suite med angivelse af dato og klokkeslæt.
  Afsnitsledende sygeplejerske eller dennes stedfortræder underrettes.

 2. 4. Hændelsen beskrives skriftligt i indberetningssystemet for utilsigtede hændelser, herunder.

 • • Dato og klokkeslæt.

 • • Selve hændelsen omkring medicingivning

 • • Hvilke andre opgaver var der?

 • • Eventuelt forstyrrelser under medicinophældning / givning.

 1. 5. Der udleveres klagevejledning til patienten ved medicineringsfejl. Klagevejledningen findes i linket i højre side.

 2. 6. Der skrives et notat i læge- og sygeplejejournal om, at patient og pårørende er orienteret.

 3. 7. Afdelingssygeplejersken skal sørge for, at der følges op via debriefing og dialog med personen / personalet med henblik på læring.