Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

LUTS udredning, ambulant sygeplejekonsultation til mandlige ptt.

 

Formål:

  • • at patienterne bliver udredt så ensrettet som muligt.

  • • at afdække ptt. drikke- og vandladningsmønster.

 

Definition af begreber:

LUTS = lower urinary tract symptoms.

KRAM = kost, rygning, alkohol og motion

 

Beskrivelse:

Et symptomkompleks bestående af irritative symptomer (pollakisuri, nykturi, imperiøs vandladningstrang, urge, urgeinkontinens og smerter) og obstruktive symptomer(startbesvær, svag stråle, pressen, fornemmelse af mangelfuld blæretømning, efterdryp, urinretention og overløbs-inkontinens

 

Vandladningsanamnese:

Identificering af ptt. vha. navn og CPR-nr.: Patientidentifikation.

 

Når patienten møder i afdelingen informeres om, at der skal lave flowmåling og residualurinmåling. Det er vigtigt, at patienten er godt vandladningstrængende, der tilbydes evt. ekstra væske.

Der foretages urinstix

Patienten forberedes på, at der evt. laves flex-cystoskopi: Flexcystoskopi ved læge

Patienten spørges hvordan vandladningen normalt foregår (siddende/stående).

 

Der tales med patienten om nedenstående vandladningssymptomer, m.m. i forbindelse med udfyldelse af præ-visit skema. (Bilag 1 - urologisk anamnese og præ-visit ved sygeplejesken).

Hvilke symptomer og hvor længe – hvad generer patienten mest.

Patienten skal score sine vandladningsgener på en skala fra 0 - 10

Medicinsk behandling.

Andre sygdomme (diabetes, parkinson, hjertesygdomme, antidepressiv behandling, CNS symptomer, rygproblemer, mm.)

Tidligere urologiske undersøgelser/behandlinger/operationer.

Almen tilstand (kørestolsbruger, handicaps, mm.)

Patientens højde, vægt, BMI, blodtryk og puls noteres.

Patienten KRAM screenes.

Vandladningshyppighed.

Synligt blod i urinen.

Blæresmerter.

Urinvejsinfektioner.

Afføringsmønster og afføringsinkontinens.

Gennemgang af væske- og vandladningsskema. (Bilag 2 - væske- og vandladningsskema - Pfizer).

Gennemgang af DAN-PSS skema. (Bilag 4 - skema Dan Pss - Pfizer)

Evt. seksualfunktion.

Informere om og udlevere evt. hjælpemidler til afprøvning (bleer, kathetre, m.m.)

Sygeplejersken bruger pædagogiske redskaber i forbindelse med udredningen, således af patienten får en forklaring på den normale vandladningsfunktion ved hjælp af plancher om anatomi og fysiologi.

Der forsøges evt. dobbelt vandladning (Bilag 3 - dobbelt vandladning) og evt. information om forebyggelse af efterdryp.

 

Undersøgelser:

Stix af urin (urinstix analyse)

Flowmåling og resturinmåling (flow- og resturinmåling)

Blodprøver og andre undersøgelser ordineres af den undersøgende læge/urolog.

 

Efter udredningen:

Sygeplejersken giver mundtlig og skriftlig besked til lægen/urologen om udredningsresultaterne, således at lægen kan planlægge fortsat udredning og behandling af patientens vandladnings problemer.

 

Referencer:

Patientidentifikation

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) 1. version (2009). Patientinformation og kommunikation 2.2.1. Vigtige samtaler med patienten.

Urin-inkontinens – Et sygeplejefagligt perspektiv. Annette Jaquet