Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hernie – patientforløb Hjørring

 

Formål

At give retningslinie for forberedelse, modtagelse, pleje og udskrivelse af elektive herniepatienter.

 

Definition af begreber

Et hernie er en udposning af peritoneum, med eller uden indhold af andre strukturer gennem et svagt sted i bugvæggen.

Åsager:

Medfødte eller erhvervede svage steder i bugvæggen.

Forhøjet intraabdominalt tryk.

 

Beskrivelse

Hyppigst forekomne årsager: defekt i bugvæggen.

 

PÅ 106

Pjece ”Velkommen til Afsnit 106” udleveres for at reducere patientens og pårørendes angst og utryghed i den akutte fase. Skriftlig information opfølges mundtlig.

Indlæggelsessamtale påbegyndes. Skal være udført inden 24 timer.

Patienten klargøres til operation (tjekliste)

Blodprøver i henhold til ordination

 

Observation efter operation:

Smerteanamnese: scores på VAS - skala. Skal dokumenteres i sygeplejejournalen.

tp, p, BT og respiration

Saturation

Vandladning – frekvens, farve, mængde

Kvalme, opkastning, flatulens og afførring – frekvens, farve, mængde

Hudens temperatur og farve

Patientens bevidsthedsniveau.

Der startes observationsskema, hvis ovenstående observationer afviger fra normalområder kontaktes læge

 

Blærescanning:

Alle patienter, hvor urinretention ikke kan udelukkes.

Ved tegn på urinretention udføres SIK

Kost:

Normalkost, hvis ikke andet er ordineret

 

Udskrivelse:

For at sygeplejersker og Social og sundhedsassistenter kan udskrive skal følgende udskrivelseskriterier være til opfyldt:

afebril

forbindingen er tør, uden lækage eller gennemsivning

ingen tegn på hæmatom eller infektion i såret

tollerable smerter

fri vandladning

blød i maven ved palpation

+ flatus

spiser og drikker tilfredsstillende

er mobiliseret

 

Information til patienten:

ved tiltagende smerter og feber skal patienten henvende sig til egen læge, udenfor dennes åbningstid til vagtlæge

sårvejledning gennemgås

kryds i fjernelse af tråde hos egen læge om 10 dage

om forebyggelse af obstipation

smertebehandling i henhold til ”sårvejledning”

fjernelse af plaster næste dag, hvis ingen gennemsivning

Løfteforbud: 14 dage mod tunge løft svarende til en kasse øl eller angivet af operatøren

 

Patienten medgives:

sårvejledning

evt. tabletter Bonyl á 500mg 2 stk. med mindre, der er tendens til ulus

evt. tabletter Pinex á 500mg 6 stk.

evt. 2 kaps. Mandolgin 50 mg ved tendens til ulcus

 

Sygeplejersken/social- og sundhedsassistenten noterer i lægejournalen, at patienten udskrives i henhold til instruks vedr. udskr. af lap. hernie. Hvis åben operation i henhold til plan i journalen. Operatøren dikterer epikrisen i forbindelse med operationsbeskrivelsen.

 

Referencer

http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Enheder+paa+tvaers/Enhed+for+Perioperativ+Sygepleje/