Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling og udlevering af vederlagsfri antipsykotisk medicin til ambulante patienter – Klinik Psykiatri Nord

 

Formål

Bestilling og udlevering af vederlagsfri medicin til ambulante patienter i Klinik Psykiatri Nord.

 

Beskrivelse

Udlevering af lægemidler til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Der kan udleveres antipsykotika vederlagsfrit i en begrænset periode på ca. to år til patienter med skizofreni i starten af deres sygdomsforløb samt til psykiatriske patienter med dom til behandling, selvom disse patienter ikke er indlagt.

Ligeledes gælder det patienter med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling, og patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling. De sidste nævnte grupper med patienter der er underlagt retslige foranstaltninger omfatter patienter med skizofreni, skizoaffektive psykoser, bipolar affektive sindslidelser og ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet). Vederlagsfri medicin kan udleveres svarende til dommens længde.

Ved ikke indlagte psykiatriske patienter forstås i denne sammenhæng patienter, der ikke (længere) er indlagt, men er tilknyttet et ambulant behandlingstilbud i den regionale behandlingspsykiatri.

Udleveringen af vederlagsfri medicin skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn:

1) Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/behandlingspsykiatrien

2) behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/behandlingspsykiatrien eller

3) hvis manglende compliance en del af sygdommen, eller hvis manglende compliance medfører risiko for skadelig adfærd på patienten selv eller andre.

 

Liste over lægemidler samt principper for udlevering findes under bilag.

 

De for psykiatrien relevante patientgrupper er beskrevet under principnotatet punkt D.

 

Endvidere er beskrivelse i notatet af, hvornår der kan ske udlevering udover listen efter et lægeligt skøn (til kort tids forbrug efter udskrivelse, til færdiggørelse af kortvarige kure samt indtil behandling kan overgå fra sygehuslæge til praktiserende læge).

 

Procedurebeskrivelse for de enkelte teams:

 

Ambulatorium for almen psykiatri Brønderslev:
Rekvireringsnummer: 9053

Vederlagsfri medicin bestilles direkte via Online Medicinbestilling (Alternativt kan Sygehusapoteket kontaktes direkte på 97 66 57 97.

Husk at få navn sat på pakken.

Medicinen leveres i ambulatoriet på Merkurvej 2

 

Ambulatorium for almen psykiatri Hjørring:
Rekvireringsnummer: 9054

Vederlagsfri medicin bestilles direkte via Online Medicinbestilling. Medicinen leveres til Ambulatorium Hjørring direkte fra Sygehusapoteket.

 

Ambulatorium for almen psykiatri Frederikshavn:
Rekvireringsnummer: 9052

Vederlagsfri medicin bestilles direkte via Online Medicinbestilling (Alternativt kan Sygehusapoteket kontaktes direkte på 97 66 57 97.

Husk at få navn sat på pakken.

Medicinen leveres direkte til ambulatoriet og opbevares i eget medicinskab.

 

Opsøgende Psykoseteam Nord:
Rekvireringsnummer: 9055

Vederlagsfri medicin bestilles direkte via Online Medicinbestilling. (Alternativt kan Sygehusapoteket kontaktes direkte på 97 66 57 97).

Husk at få navn sat på pakken.

Medicinen leveres som udgangspunkt på Afsnit N2 og opbevares i deres aflåste medicinrum. Det er også muligt at få medicinen leveret direkte til ambulante enheder i Frederikshavn og Hjørring.

 

Ambulatorium for almen psykiatri Thy-Mors:
Rekvireringsnummer: 0191

Vederlagsfri medicin bestilles direkte via Online Medicinbestilling. Medicinen leveres til Ambulatoriet direkte fra Sygehusapoteket.

Husk at få navn sat på pakken.

Afdelingslæge Vibeke Halasi er ansvarlig for at anmode sygehusapoteket om ændringer og tilføjelser til teamets standard