Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af præparater til PAI – Patologisk Anatomisk Institut

 

Beskrivelse

Fikserede præparater fra OP:

 • • Præparatbeholder forberedes af den usterile hjælper med stregkode og patientlabel. På patientlabel angives dato, præparatets navn og evt. lokalisation

 • • Præparatet afleveres af den sterile sygeplejerske til den usterile hjælper. Hvis præparatet skal vejes gøres dette og vægten noteres på en seddel med patient label, som lægges forrest i journalen

 • • Hvis præparatet skal opskæres/opklippes gøres det af operatør eller usteril hjælper efter aftale

 • • Præparatet placeres i beholderen og fixeres hurtigst muligt i rigelig mængde formalinbuffer 10%. Præparatet skal kunne flyde i formalin – mindst 2/3 mere end volumen af præparatet. Dette gøres i stinkskab med usterile nitril handsker (blå) da latex handsker beskytter meget dårligt ved omgang med formalin.

 • • Mini time-out - Operatøren udfylder elektronisk rekvisition til PAI. Inden rekvisitionen afsendes gennemgås præparaterne sammen af operatør og OP-sygeplejerske for at sikre, at der er overensstemmelse mellem præparat og rekvisition. Først herefter afsendes rekvisitionen og præparatet stilles i kurv i stinkskabet på stue A. Korrekt udtagning og mærkning af udtagne prøver dokumenteres på EPJ.

 • • Afhentes to gange i døgnet af portør

 • • Operatøren er ansvarlig for tydeligt at meddele OP-sygeplejerske, hvordan præparatet ønskes benævnt, præpareret og evt. forsendt.

 • • Den sterile sygeplejerske er ansvarlig for mærkning, præparering og opbevaring af præparatet inden forsendelse til PAI

 

Fikserede præparater fra Gyn amb.:

 • • Ambulatoriesygeplejersken klargør præparatbeholder som ovenfor beskrevet.

 • • Ambulatoriesygeplejersken modtager og fixerer præparatet som ovenfor beskrevet

 • • Mini time-out - Ambulatorielægen udfylder elektronisk rekvisition til PAI. Inden rekvisitionen afsendes gennemgås præparaterne sammen af læge og sygeplejerske for at sikre, at der er overensstemmelse mellem præparat(er) og rekvisition. Først herefter afsendes rekvisitionen og præparatet stilles i kurv i stinkskabet i det urene skyllerum.

 • • Afhentes en gang i døgnet af portør

 • • Ambulatorielægen er ansvarlig for tydeligt at meddele ambulatoriesygeplejersken, hvordan præparatet ønskes benævnt, præpareret og evt. forsendt.

 • • Ambulatoriesygeplejersken er ansvarlig for mærkning, præparering og opbevaring af præparatet inden forsendelse til PAI

 

Ufikserede præparatet fra OP:

 • • Vil typisk være cyste- eller skyllevæske

 • • Opbevares i præparatglas eller sugepose, som mærkes som ovenfor beskrevet

 • • Mini time-out - Operatøren udfylder elektronisk rekvisition til PAI. Inden rekvisitionen afsendes gennemgås præparaterne sammen af operatør og OP sygeplejerske for at sikre, at der er overensstemmelse mellem præparater og rekvisition. Først herefter afsendes rekvisitionen. Korrekt udtagning og mærkning af udtagne prøver dokumenteres i EPJ

 • • Hvis operatøren ønsker det sendes præparatet straks efter OP afslutning med portør til PAI ellers opbevares det i køleskabet i skyllerum ved Gyn 5 indtil næste afhentning. I det tilfælde lægges besked til portøren om at der er præparat i køleskabet til PAI

 

 

Definition af begreber

 

Formål

At målgruppen kan agere ud fra det skrevne i den gældende instruks

 

Referencer