Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansvarshavende sygeplejerske gyn. dagvagt

 

Formål

Formålet med indførelse af retningslinien, er at sikre kontinuitet og kvalitet i det daglige arbejde, samt sørge for at ansvaret er placeret, så alle ved hvem der skal sørge for hvad.

 

Beskrivelse

 

Faste opgaver :

 • • gå med telefon 21520 og kode 416

 • • opstart af booking/skærm

 • • uddelegere dagens arbejde samt kode 236 til sygeplejerske med sectioberedskab og kode 217 og telefon 21509 til teambuilder

 • • fast dagligt møde med OP-ansvarlig kirurg samt narcose kl. 7.45 i kommandocentralen, og føre rettelser ind i bookingsystemet.

 • • Ved aflysning af patient skrives der ”AFLYST” i feltet for ”OP bemærkninger”. Husk også at ringe til de implicerede afdelinger med rettelser i forhold til dagens første patient. Vær opmærksom på, at de data der ligger i systemet, er de opdaterede data og ikke nødvendigvis dem der er på de udskrevne lister.

 • • Noter under ”OP bemærkninger” om der forventes frys på en patient, skriv ”forventes frys”, eller hvis der forventes ufikseret præparat, skriv ”ufikseret præp.” (dette vil patalogerne anvende i tilrettelæggelsen af deres arbejde, idet de nu har adgang til bookingsystemet ).

 • • udrede sectioberedskab med narcosen, og videregive info til acutberedskab

 • • ringe til dagkir.afd. + sengeafdeling, hvis der er programændringer

 • • ringe til dagkir.afd. hvis der skal gives cytotec

 • • fordeling af journaler, som er kommet fra afdelingerne

 • • medicinkøleskabets temperatur aflæses og føres på skema på køleskabsdøren

 • • husk at ringe til afd. B11 en halv time før sectio

 • • sikre afvikling af dagens program løbende

 • • hvis der kommer akutte patienter i løbet af dagen, bookes disse løbende og ligges ind på en stue fra ”akut visitationslisten”. (vær opmærksom på, at akutstuen selv booker i nogle tilfælde, så spørg lige om de selv booker, når de ringer og melder en akut patient, så vi undgår at få dobbeltbooket patienten)

 • • svare telefon

 • • sikre afvikling af formiddagskaffe og frokost

 

 

 

 • • tavlemøde kl.13.00 med OP-ansvarlig kirurg samt narcose, i kommandocentralen (hvis der er aflysninger, skrives der ”AFLYST” i feltet ”OP bemærkninger”

 • • skrive aflyste patienter i ringbind

 • • planlægge næste dags programafvikling i bookingsystemet, husk at notere operatørens/operatørernes navn i feltet ”operatør”, sætte rækkefølge nr. ud for hver patient, (1-2-3 osv.) og udskriv en sikkerhedskopi/liste af næste dags program

 • • kontroller at stuerne hvor der har været meldt frys/ufikseret præparat på, får afmeldt disse i de tilfælde hvor der alligevel ikke kommer præparat til patalogerne (skrives i feltet ”OP bemærkninger” efter teksten ”forventet frys” hvor der så skrives ”frys aflyst” eller ”ufikseret præparat” hvor der så skrives ”ufikseret præparat aflyst”.

 • • kl. 14.45 afholdes møde med OP-ansvarlig kirurg samt narcose, i kommandocentralen omkring næste dags program, og evt. rettelser føres i bookingsystemet

 • • hvis der er rettelser opdateres de udskrevne sikkerhedskopier/dagsprogramlister

 • • træffe beslutning om evt. overarbejde/afspadsering, i samråd med afd.sygeplejersken

 • • ved akut opstået behov vurderes evt. behov for ekstra indkaldelse af personale, i samråd med afd.sygeplejersken

 • • rapport til vagten kl. 15.00 samt evt. videregive oplysninger, der er givet i forbindelse med morgenrapport

 

 • • sporprøver mandag eller tirsdag, se mappe

 

 • • hvem kalder til sectio : rødt sectio : De sender patienten

gult sectio : Vi sender bud efter patienten

grønt sectio : Vi sender bud efter patienten

blødning : Vi sender bud efter patienten

 

Referencer

IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel, 2009; 1.2.5.