Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studentervikar ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg

 

Formål

Sikre at stud. Med. lægevikarer varetager arbejdsopgaver, som svarer til deres erfaring og kompetencer.

 

Definition af begreber

Reservelæge (stud. Med.) vikar: Stud. Med. som har dokumentation for at have gennemført 8.semester.

 

Beskrivelse

Lægestuderende arbejder som reservelægevikar på ortopædkirurgisk afdeling, og varetager samme funktioner som reservelæger i Forvagt. Studenter vikar har en særstilling, idet de ikke selvstændig kan varetage alle opgaver, som reservelægen normalt kan varetage.

 

Nedenfor anført en negativliste, som angiver hvilke opgaver studentervikar ikke kan varetage.

Studenter vikar må ikke:

 • • Udfærdige recepter, og ordinere medicin i FMK ved udskrivelse

 • • Selvstændigt tilse patienter, som kommer ind som traumekald (rød og gule kald) jvf traumemanual (skal tilkalde mellem/bagvagt)

 • • Henvise patienter til andre specialafdelinger uden konference med mellem/bagvagt

 • • Selvstændigt vurdere patienter henvist med mistanke om infektion. Disse patienter skal ses/konfereres med mellem/bagvagt. Herunder skal patienter til ledpunktur altid konfereres med mellemvagt/bagvagt.

 • • Selvstændigt vurdere penetrerende håndlæsioner

 • • Selvstændigt vurdere patienter med læsioner i rygsøjlen (fra nakke til lænd)

 • • Selvstændigt vurdere diabetiske fodsår

 • • Selvstændigt vurdere forbrændinger

 • • Selvstændigt vurdere røntgenbilleder i ambulatorium (røntgenbilleder fra skadestue superviseres ved skaderøntgen konference; ved røntgenbilleder i ambulatorie skal billeder vurderes ved læge alternativt hænges op til supervision ved skade-rtg konference).

 • • Hjemsende børn og alkoholpåvirkede uden konference med supervisor/bagvagt

 • • Skrive attester herunder politiattester eller foretaget retslægelige undersøgelser (herunder ikke udtage blod til alkoholbestemmelse på patientanmodning).

 • • Ledsage patienter på transporter uden konference med bagvagt og anæstesiolog

 

Studenter vikar er på tilsvarende vis som andre sundhedsprofessionelle forpligtede til at føre journal iht til regler i Sundhedsloven. Herunder er det vigtigt at journalføre alle iagttagelser på basis af beskrevne undersøgelser. Herunder journalføres konference spørgsmål og af hvem lægevikar har modtaget supervision.

I alle tvivlstilfælde SKAL studentervikar konferere med mellemvagt/bagvagt. Dette for at sikre, at ingen patienter hjemsendes, uden at det er fundet lægefagligt forsvarligt.

 • • Studenter vikar arbejder ultimativt under den ledende overlæges ansvar.

 • • Studentervikar har altid en ældre læge i tilstedeværelse, som superviserer studentervikar og som studenter vikar kan søge rådgivning hos.

 • • Lægevikar skal kontakte ledende overlæge eller dennes overlæge substitut, hvis kontakten til supervisor eller bagvagt svigter.