Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studentervikar ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg og Hjørring

 

Formål

Sikre at stud.med. ansat som vikar for reservelæge varetager arbejdsopgaver, som svarer til deres erfaring og kompetencer

 

Definition af begreber

Vikar for reservelæge: Stud.med. som har dokumentation for at have gennemført 8.semester.

 

Beskrivelse

Lægestuderende arbejder som reservelægevikar på ortopædkirurgisk afdeling, og varetager samme funktioner som reservelæger i forvagt. Studenter vikar har en særstilling, idet de ikke selvstændig kan varetage alle opgaver, som reservelægen normalt kan varetage.

Nedenfor anført en negativliste, som angiver hvilke opgaver vikar for reservelæge ikke kan varetage.

Vikar for reservelæge må ikke:

• Udfærdige recepter, og ordinere medicin i FMK ved udskrivelse.

• Selvstændigt tilse patienter, som kommer ind som traumekald. Disse patienter skal ses af bagvagt.

Selvstændigt tilse patienter som har været udsat for et højenergi traume, men som ikke kommer ind som traumekald (f.eks. fald fra højde, styrt på cykel i høj fart). Disse patienter skal ses af mellemvagt/bagvagt.

• Henvise patienter til andre specialafdelinger uden konference med mellem/bagvagt.

• Selvstændigt vurdere patienter henvist med mistanke om infektion. Disse patienter skal ses/konfereres med mellem/bagvagt. Herunder skal patienter til ledpunktur altid konfereres med mellemvagt/bagvagt.

• Selvstændigt vurdere penetrerende håndlæsioner.

Selvstændigt vurdere patienter med læsioner i rygsøjlen (fra nakke til lænd)

• Selvstændigt vurdere røntgenbilleder af columna totalis.

• Selvstændigt vurdere diabetiske fodsår.

• Selvstændigt vurdere forbrændinger.

• Selvstændigt vurdere røntgenbilleder i ambulatorium.

• Hjemsende børn og alkoholpåvirkede uden konference med supervisor/bagvagt.

• Skrive attester herunder politiattester eller foretaget retslægelige undersøgelser (herunder ikke udtage blod til alkoholbestemmelse på patientanmodning).

• Ledsage patienter på transporter uden konference med bagvagt og anæstesiolog

Vikar for reservelæge er på tilsvarende vis som andre sundhedsprofessionelle forpligtede til at føre journal iht til regler i Sundhedsloven. Herunder er det vigtigt at journalføre alle iagttagelser på basis af beskrevne undersøgelser. Herunder journalføres konference spørgsmål og af hvem lægevikar har modtaget supervision.

I alle tvivlstilfælde SKAL vikar for reservelæge konferere med mellemvagt/bagvagt. Dette for at sikre, at ingen patienter hjemsendes, uden at det er fundet lægefagligt forsvarligt.

• Vikar for reservelæge arbejder ultimativt under den ledende overlæges ansvar.

• Vikar for reservelæge har altid en ældre læge i tilstedeværelse, som superviserer og er disponibel for rådgivning.

• Vikar for reservelæge skal kontakte ledende overlæge eller dennes overlæge substitut, hvis kontakten til supervisor eller bagvagt svigter.