Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling og observation af patienter med lungeemboli i Kardiologisk Afdeling

Formål

Diagnostik og risikostratificering i henhold til NBV`en

Behandling af patienter med lungeemboli med høj / intermediær risiko

 • • Trombolyse / ufraktioneret heparin / LMWH i henhold til NBV

 • • Mindst 3 døgns indlæggelse, telemetri

 • • Evt. orlov ved stabil/ asymptomatisk patient (SAT > 95 % uden ilt, rytmestabil, normalt BT, oppegående)

 • • Udskrives når INR er i niveau

 • • UL af UE under indlæggelse

 • • Ekko mhp. pulmonaltryk inden udskrivelsen hos trombolysebehandlede patienter

Behandling af patienter med lungeemboli med lav risiko

 • • Opstarter LMWH

 • • Inden for 1 døgn opstartes, såfremt der ikke er kontraindikationer, med Marevan® eller

Xarelto®, fordele og ulemper afvejes i samråd med patienten. Præparatvalget fastholdes med mindre der er kontraindikationer for eller bivirkninger ved den valgte behandling.

 • • UL af UE bestilles som akut undersøgelse. Patienten kan efter 1 døgns indlæggelse gå på orlov til undersøgelsen er udført.

 • • Ingen telemetri

 • • Kan udskrives når INR er i niveau, eller UL af UE er udført hos Xarelto® behandlede patienter

Lungeemboli påvist som led i udredning for pulmonal hypertension behandles med LMWH / Marevan®

Kontrol : Patienter med initielt påvist forhøjet pulmonaltryk ( TR > 40 mmHg ) eller trombolyse-

behandlede henvises til ekkokardiografi efter 3 måneder