Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cancerregistrering

 

Formål

at registrere cancer patienter korrekt ved 1. givne lejlighed

 • • og derved undgå ekstra arbejde

 • • og derved få korrekt afregning

cancerpatienter skal anmeldes til

 • • LPR (landspatientregistret )

 • • DGCD ( dansk gynækologisk cancer database )

DGCD får besked fra LPR hvis vi glemmer dem - og så får vi en mangelliste – og ekstraarbejde

Definition af begreber

-

Beskrivelse

Overblik:

 

Der er 4 situationer omkring cancer registrering:

 

 1. 1. cancer diagnose – og vi opererer – eller har opereret patienten

 2. 2. cancer diagnose – og vi sender patienten videre

 3. 3. cervixdysplasier

 4. 4. cancer obs.

 

Overordnet princip:

 

ad 1:cancer diagnose

 • • cervix in situD069

 • • cervix  C539 

 • • uterus  C549

 • • ovarie  C569 

anmeldelsesstadie (+)AZCA1 'ny'

TNM stadie (se link nederst) ifølge fundene ved operation og PAI svar anmeldelse til DGCD.

For at vi kan anmelde til DGCD, er det vigtigt, at der er en udførlig anamnese i journalen.

 

ad 2:cancer diagnose

 anmeldelsesstadie (+)AZCA1 'ny'

 TNM stadie: "uspecifik TNM": T = AZCD19, N = AZCD39 og M = AZCD49.

 

ad 3:Dysplasiregistrering

 

 • • Let dysplasi på livmoderhals   DN870 eller

 • • Moderat dysplasi på livmoderhals  DN871 eller

 • • Svær dysplasi på livmoderhals  DN872 eller

 • • Dysplasi på livmoderhals uden specifikation DN879

 

+ A ZCA1 ny anmeldelsespligtig sygdommen, ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen eller

+ A ZCA4 sygdommen tidligere anmeldt af

+ A ZCK4 klinisk undersøgelse

+ A ZCL0 histologi/cytologi fra primær tumor

+ AZCA1 + AZCK4 + AZCL0, hvis der er taget både cyt.skrab og portiobiopsi.

 

ad 4:

 • • ca ovarii obs   Z031K1 + C569   

 • • ca corpus uteri obs   Z031K2 + C549   

 • • ca cervix uteri obs   Z031K3 + C539  

 • • Endometriehyperplasi med atypi DD070

Denne diagnose er ikke anmeldelsespligtig til cancerregistrering

Disse patienter skal registreres i DGCD – behøver altså udførlig journalskrivning

 

 • • Ovarietumor af borderlinetype DD391A

anmeldelsespligtig til cancerregistrer og DGCD - behøver altså udførlig journalskrivning

 

Fra 2004 sker anmeldelse til Cancerregistret elektronisk, dvs. gennem indberetningen til LPR. Kernen i registreringen er den ”anmeldelsespligtige diagnose”. Hertil tilføjes tillægskoder for anmeldelsesstatus, stadie, klinisk-makroskopisk og klinisk-mikroskopisk diagnosegrundlag og i visse tilfælde lateralitet ved cancer i parrede organer og anatomisk lokalisation.

 

For yderligere detaljer henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

 

link: http://www.dsog.dk/files/Cancerregistrering%20vejledning%202010.pdf

http://dgc.eu.com/

 http://www.sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Landspatientregisteret.aspx

Referencer