Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Von Willebrand’s sygdom

 

Hæmatologisk afdeling har tidligere stået for udredning og behandling af patienter med von Willebrand’s sygdom, men i forbindelse med specialeplanen 2011 er funktionen overgået til Center for Hæmofili og Trombose, Århus Universitets Hospital, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N.

Det betyder:

Hæmatologisk Afdeling udreder fortsat patienter på mistanke om øget blødningstendens.

Hvis henvisningsdiagnosen er von Willebrand’s sygdom, obs. pro, skal patienten i stedet henvises til Center for Hæmofili og Trombose på Skejby Sygehus.

Patienter, der forbindelse med udredning får påvist en blødersygdom (hæmofili eller von Willebrands sygdom) henvises til Center for Hæmofili og Trombose med henblik på et videre ambulant forløb.

Patienter, som kun har netop nedsatte værdier af von Willebrand-faktor og ingen reel klinisk blødningstendens, klassificeres ikke som von Willebrand-patienter og henvises ikke til Center for Hæmofili og Trombose. Dog henvises patienter med en funktion af von Willebrand-faktor (ristocetin co-faktor) < 0,35 til Center for Hæmofili og Trombose.

Hæmatologisk Afdeling tilbyder ingen rådgivning omkring von Willebrand’s sygdom.

Vi udfører ikke længere Desmopressin-test, og præparaterne desmopressin (Octostim®) og Haemate® lagerføres ikke i Hæmatologisk Dagafsnit.

 

Hvis en bløderpatient fra Region Nordjylland kommer til skade og ikke selv kan tage sin faktor, vil behandlingen i den akutte situation blive givet i Skadestuen på Aalborg Sygehus efter aftale med læge på Center for Hæmofili og Trombose.

Hvis patienten skal have behandling over flere dage, og ikke selv kan tage sin faktor, kan det efter aftale gives på Hæmatologisk Afdeling.

Hvis patienten er indlagt, gives faktor på den afdeling, hvor patienten er indlagt.