Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Facialisparese

Denne instruks omhandler undersøgelse og behandling af perifer facialisparese. Centrale pareser bør ses af neurolog.

Årsager

 • • Traumatiske (obs fødselstraumer)

 • • Infektioner (f.eks. AOM, VZV, Borrelia)

 • • Tumorer

 • • Graviditet

 • • Diabetes

 • • Sarkoidose

Neurologiske lidelser (f.eks. polyneuritis, DS)

Andre (f.eks. Bells parese)

Børn (<15 år): Ifølge nogle opgørelser (1) er op mod 50 % af perifere facialispareser hos børn udløst af neuroborreliose i endemiske områder – børn med perifer facialisparese skal derfor omgående visiteres til pædiatrisk afdeling mhp videre udredning og behandling.

Undersøgelser

 • • Grundig anamnese! (obs ledsagesymp., udslæt, tidsmæssig relation til traumer mv)

 • • Almindelig ØNH-us (inkl. palp. – evt ultralyd af parotis)

 • • Otoneurologisk us inkl audiometri og stapediusreflekser (evt. tåre- og smagsus.)

Giver anamnesen mistanke til borrelia infektion skal patienten. konfereres med infektionsmediciner mhp videre udredning.

Behandling

Findes en årsag til paresen behandles denne.

 • • Herpes Zoster Oticus (Ramsay Hunt syndrom): Tbl Valaciclovir 1g x 3 i 7 dg, skal helst institueres max 3 dg efter sympatientenomdebut. Dosis justeres ved børn og nyreinsuficiens. Suppleres med Tbl Prednisolon 25mg x 2 i 10 dg.

 • • Bells parese (idiopatisk facialisparese): Tbl Prednisolon 25mg x 2 i 10 dg (2), skal helst institueres max 3 dg efter sympatientenomdebut. Prednisolonbehandling skal naturligvis kun opstartes, hvis der ikke er kontraindikation herfor. Hverken aciclovir eller valaciclovir har nogen påviselig effekt (2+3).

Meldes en patient fra egen læge eller vagtlæge med perifer facialisparese, bør man anbefale opstart af Prednisolon, hvis der ikke er kontraindikation for steroidbehandling eller øresymptomer.

Patienten skal ses snarest muligt – i udgangspunktet hos egen otolog.

Ved øresymptomer skal patienten ses akut hos egen otolog. Alternativt kan (særligt uden for dagstid samt I weekender/helligdage) aftales, at patienten bliver set i vores ambulatorium.

Anden behandling

 • • Patienten bør på undersøgelsesdagen elektronisk henvises til ergoterapien (AAUH), som i udgangspunktet ser patienten samme dag og udformer genoptræningsplan herefter. Ved ikke-indlagte patienter eller patienter som udskrives, er det hensigtsmæssigt også at aftale med ergoterapien pr.tlf. (Se også ergoterapiens PRI dokument nr. 20464 – skriv nummeret i søgefeltet).

 • • Overvej øjensalve/dråber, øjenklap ved inkomplet øjenlukke.

 • • Ved svær blivende parese kan kirurgiske indgreb i forhold til øjenlåg og mundvig overvejes, ligesom botox kan overvejes ved generende blivende synkinesier, spasmer eller hyperlacrimation.

 

Opfølgning

4 uger

3-4 måneder (i tilfælde af inkomplet remission efter 4 uger)

Første kontrol bør være ca. 4 uger efter symptomdebut, hvor man ved udeblivende bedring kan overveje at rekvirere MR scanning. MR scanning kan i øvrigt også overvejes i tilfælde af forudgående nervesymptomer/twithces eller ved progredierende parese (4). MR scanning anbefales ved sparsom/manglende bedring efter 4 måneder (5). MR bør inkludere både cerebrum, hjernestamme, temporalben og parotis (6).

 

Referencer

 1. 1. SP Cook et al: Lyme disease and seventh nerve paralysis in children. Am J Otolaryngol. 1997 Sep-Oct;18(5):320-3.

 2. 2. Sullivan et al: Early treatment with prednisolone or acyclovir in Bell's palsy. N Engl J Med. 2007 Oct 18;357(16):1598-607.

 3. 3. Engström et al: Prednisolone and valaciclovir in Bell’s palsy: a randomised, double-blind, placebo-controlled multicentre trial. Lancet Neurol. 2008 Nov;7(11):993-1000.

 4. 4. Gilden, DH: Bell's Palsy, N Engl J Med. 2004 Sep 23;351(13):1323-31.

 5. 5. Baugh RF et al: Clinical practice guideline: Bell's palsy, Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Nov;149(3 Suppl):S1-27. doi: 10.1177/0194599813505967.

 

 1. 6. Veillon F et al: Pathology of the facial nerve, Neuroimaging Clin N Am. 2008 May;18(2):309-20, x. doi: 10.1016/j.nic.2008.01.002.