Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Surfactant, behandling med


Beskrivelse

Generelt

Curosurf C er et naturligt porcint surfactant. Findes som intratrakeal solvens i hætteglas, koncentration 80 mg/ml. To størrelser hætteglas: 1,5 ml og 3,0 ml. Nedsætter overfladespændingen mellem luft og alveoleoverfladen og hindrer mikroatelektaser.

Indikationer

Primærindikation er RDS. Surfactant kan dog oftest anvendes med god effekt hos større svært påvirkede børn med pneumoni (specielt GBS) og meconium aspirations syndrom (MAS).

Til vurdering af behovet for surfactantadministration kan a/A-ratio (arteriel/Alveolær-ratio - udregnet ud fra enten transkutane eller arterielle værdier) benyttes:

 

 

 

 

PaO2 (kPa)

 

 

a/A-ratio

=

________________________________

 

 

 

 

95 x FiO2 – PaCO2 (kPa)

 

 

(Eller brug skema I eller II).

Der er oftest indikation for surfactant hvis a/A-ratio efter 1-2 timer i CPAP er mindre end den i skemaet angivne:

 

 

Gestationsalder < eller lig med 30 uger

 

0,36

 

Gestationsalder > eller lig med 31 uger (fra og med 30 + 1)

 

0,22

 

Generelt er det vigtigt i givet fald at behandle så tidligt i forløbet som muligt, da RDS er en selvforstærkende proces. Dette gælder specielt for de mest immature.

Dosis

Dosis primært 200 mg/kg (2,5 ml/kg). Ved behov for gentagne doser gives 100 mg/kg (1,25 ml/kg). Maksimaldosis 400 mg/kg.

Administrationsmåde

  1. 1. Barnet intuberes nasotrakealt på vanlig måde. Så vidt muligt anvendes Atropin, Morfin og Suxamethonium.

  2. 2. Surfactant tages ud af køleskab og hætteglasset opvarmes i hånden. Surfactanten optrækkes sterilt i en 5 ml sprøjte. Sprøjten påsættes ventrikelsonde 5F afklippet efter tubens længde, således at spidsen kan nå trakealtubens distale ende.

  3. 3. Barnet lejres på ryggen.

  4. 4. Barnet ventileres igennem og man sikrer egalt luftskifte på begge sider (af hensyn til fordelingen af Surfactant til begge lunger).

  5. 5. Barnet disconnectes og den afklippede ventrikelsonde føres ned i trakealtuben.

  6. 6. Surfactant administreres kvikt - evt. fraktioneret i 2 doser givet med minutters mellemrum (specielt ved store volumina). Der ventileres i givet fald mellem administrationerne.

  7. 7. Oftest er der efter få minutter tydelig respons i form af stigende compliance, faldende iltbehov og faldende CO2. Inspirationstrykket reduceres svarende hertil.

  8. 8. Skønnes responset sufficient og barnet i øvrigt ikke er udtrættet ekstuberes umiddelbart, når respirationen i øvrigt er sufficient. Evt. anvendes Narcanti i vanlig dosering (0,1 mg/kg i.v.).

  9. 9. Man bør dog være opmærksom på, at ekstremt immature og svært syge større børn ofte har behov for yderligere Surfactant administration efter 6-12 timer. I denne situation børn man overveje ikke straks at ekstubere.

Ekstremt immature og udtrættede børn bør oftest respiratorbehandles i kortere tid.

Der bør generelt så vidt muligt ikke suges i trakealtuben de første timer efter Surfactantindgift.

OBS!

Er der indikation for behandling med Curosurf skal barnet altid diskuteres med bagvagten, Børneafdelingen, Aalborg med henblik på overflytning dertil.