Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Analgesi ved lukket reposition af distale radiusfrakturer

 

Formål

At sikre god smertebehandling ved reposition af distale radiusfrakturer.

Definition af begreber

Ingen.

Beskrivelse

Der er dokumenteret flere metoder til smertebehandling i forbindelse med reposition af en distal radiusfraktur. Lokalbedøvelse med injektion af analgetika i frakturhæmatomet er den mest simple metode. Den synes imidlertid ikke at være helt så effektiv som de øvrige alternativer. Regional intravenøs analgesi sikrer bedre smertelindring og gør repositionen lettere, men kræver medvirken fra anæstesiologisk afdeling. Patienten skal desuden være fastende. Denne teknik vil derfor kun være den foretrukne, såfremt proceduren forventes at blive vanskelig, eksempelvis ved betydelig hævelse af håndleddet eller forsinket diagnostik. Axillarisblok reserveres til specielle tilfælde. Brug af såkaldt Kinastræk ved repositionen reducerer smerterne. Sedation, eksempelvis rus med et benzodiazepinpræparat, kan anvendes som supplerende behandling ved behov.

 

Anlæggelse af lokalbedøvelse i frakturhæmatomet:

Kanylen indføres i frakturspalten via en dorsal adgang. Nålespidsens position kontrolleres ved at der kan aspireres blod fra hæmatomet. Herefter injiceres 1 % lidokain uden adrenalin. Der bør ikke anvendes mere end maksimalt 10 ml (der er påvist potentielt toksiske værdier af analgesimidlet i blodet efter injektion af 10ml). Vent mindst 10 minutter inden repositionen foretages for at tillade diffusion af lidokainen i hæmatomet. Husk også at lokalbedøve ulnart i håndleddet ved processus styloideus-frakturen eller -ledbåndskaden.

Referencer

Handoll HHG, Madhok R, Dodds C. Anaesthesia for treating distal radial fracture in adults. The Cochrane Library 2009, Issue 3

Hunter JB, Scott MJ, Harries SA. Methods of anæsthesia used for reduction of Colles fracture. BMJ 1989;25:1316-7.

Dansk Ortopædisk Selskab, referenceprogram vedrørende Collesfrakturer.