Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Måling af dialysekvalitet med OCM, Online Clearance Monitor i Dialysen Thisted

Formål

Patientgruppe: Hæmodialysepatienter, hvor der ønskes måling af KT/V som led i kvalitetsvurdering af hæmodialysebehandlingen.

At sygeplejersker har kendskab til og kan anvende OCM under hæmodialysebehandling.

At sygeplejersker kan reagere og handle på OCM-værdier udenfor normalområder.

Definition af begreber

KT/V: en kontrol af dialysens effektivitet.

KT/V: karbamid-clearance x tid/ karbamids fordelingsvolumen.

Clearance K er den del af blodflowet, som er blevet fuldstændig renset for en bestemt substans K, i dette tilfælde karbamid.

Beskrivelse

KT/ V måles, så vidt muligt, ved hver behandling.

Indstilling af OCM på dialysemaskine Fresenius Medical Care 5008

Brugsvejledninger Hæmodialysemaskiner

Vælg bilag: Maunal 5008 – se under punkt 2.4 OCM (Online clearence monitor)

 

Der kan ikke måles KT/ V

Der kan ikke måles ved fistelflowmåling.
Afbrydes en OCM-måling, for eksempel som følge af ændring af et dialyseparameter, vil den blive gentaget på det først mulige tidspunkt.

KT/ V henholdsvis KT vises ikke, hvis der ikke indenfor 80 minutter efter behandlingens start gennemføres en succesfuld OCM-måling, eller hvis OCM er slukket længere end 15 minutter.

 

Overvejelser ved KT/ V målinger <1,3

  • • OBS om patienten har restnyrefunktion (dette kan bidrage til, at patientens KT/ V reelt er højere)

  • • OBS om kanylerne ligger, som de skal

  • • OBS fistelfunktionen/ høje recirkulationsmåling

  • • OBS funktion af hæmodialysekateter

 

Eventuelle tiltag

  • • kan blodflowet øges? Eventuel større nyre eller kanyler

  • • kan kanylerne ligge anderledes

  • • tages op til stuegang

Dokumentation

KT/ V resultat dokumenteres automatisk på TDMS.

Ansvar

Den sygeplejerske, der varetager pågældende dialysebehandling, har ansvaret for at anvende, observere og reagere på OCM målinger.

Det er kontaktsygeplejerskens ansvar at rette patientens V-carbamid på TDMS-manager ved vægtøgning eller vægtreduktion.

Ved månedsstuegang vurderes KT/ V-målingerne.

Referencer

Dialysemaskine 5008 Kort vejledning og 5008 Brugervejledning.