Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodprøver og svar i akutmodtagelsen

Beskrivelse

Blodprøver

 • • Den behandlende læge ordinerer blodprøver.

 • • Sygeplejersken rekvirerer blodprøverne i Labka og opretter en opgave til laboratoriet i Columna Opgave System.

 • • Bioanalytikeren logger sig på opgaven (den ændrer farve til gul), går på stuen (opgaven i Columna Opgave System bliver sort). Når bioanalytikeren er færdig med at tage blodprøver og EKG forsvinder opgaven i Columna Opgave System.

 • • Bioanalytikeren tager blodprøverne med til laboratoriet.

 • • Se vedhæftede flowchart vedr. bestilling af akutte blodprodukter/Traumekasse og nødblod og håndtering af BAC test.

Svar

 • • Hvis det vides når blodprøverne bestilles, at svaret skal gå til en anden instans end akutmodtagelsen, er det sygeplejerskens ansvar at skrive i rekvisitionen, hvilken instans rekvirenten er.

 • • Klinisk kemisk afdeling giver nogle gange telefonisk besked på blodprøvesvar, hvis de afviger fra normalværdien (”ringe-svar”). Hvis patienten stadig er i akutmodtagelsen modtager sygeplejersken blodprøvesvaret, afgiver sit alias, og er ansvarlig for at blodprøvesvaret videregives til patientens behandlende læge i akutmodtagelsen.

 • • Hvis patienten er kørt til viderebehandling på anden afsnit kan sygeplejersken hjælpe bioanalytikeren med at finde ud af, på hvilket afsnit, patienten nu er indlagt. Bioanalytikeren ringer herefter til det afsnit hvor patienten nu er indlagt og afgiver blodprøvesvar.

 • • Blodprøvesvar ses af den behandlende læge, som er ansvarlig for opfølgning af svar.

 • • Svar givet over telefonen, gives mundtligt til lægen.

 • • Blodprøvesvar på patienter der er udskrevet fra akutmodtagelsen, ses af vagthavende akutlæge.

 • • Blodprøvesvar der udskrives i akutmodtagelsen, ses og kvitteres af akutlægerne 2 gange dagligt.

 • • Herefter arkiveres svarerne af sekretærerne.

 

Definition af begreber

Instans kan være et andet sygehus i Regionen, patientens praktiserende læge, et ambulatorium eller andet afsnit på Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

At blodprøvesvar bliver set af den behandlende læge.

At blodprøvesvar kommer til den rette instans.

 

Referencer

Analysessvar – Klinisk Biokemi

Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar