Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodprøver og svar i akutmodtagelsen

Beskrivelse

Dokumentet beskriver procedure og retningslinjer for håndtering af blodprøvebestilling og -svar i Akutmodtagelsen.

Blodprøver

 • • Den behandlende læge ordinerer blodprøver.

 • • Sygeplejersken har mulighed for at bestille blodprøver og ekg på patienter indbragt efter kontakt til 112 efter følgende rammeaftale Blodprøveordinationer på 1-1-2 patienter efter rammeaftale

 • • Sygeplejersken rekvirerer blodprøverne i Labka og opretter en opgave til laboratoriet i Columna Opgave System.

 • • Bioanalytikeren logger sig på opgaven (den ændrer farve til gul), går på stuen (opgaven i Columna Opgave System bliver sort). Når bioanalytikeren er færdig med at tage blodprøver og EKG forsvinder opgaven i Columna Opgave System.

 • • Bioanalytikeren tager blodprøverne med til laboratoriet.

 • • Se vedhæftede flowchart vedr. bestilling af akutte blodprodukter/Traumekasse og nødblod og håndtering af BAC test.

Svar

 • • Klinisk kemisk afdeling giver telefonisk besked på blodprøvesvar, hvis blodprøvesvarene, efter fastlagte kriterier, afviger fra normalværdien (”ringe-svar”). Hvis patienten stadig er i akutmodtagelsen modtager sygeplejersken blodprøvesvaret, afgiver sit alias, og sygeplejersken er herefter ansvarlig for, mundtligt at videregive blodprøvesvaret til patientens behandlende læge i akutmodtagelsen.

 • • Hvis patienten er kørt til videre behandling på anden afsnit kan sygeplejersken hjælpe bioanalytikeren med at finde ud af, på hvilket afsnit, patienten nu er indlagt. Bioanalytikeren ringer herefter til det afsnit hvor patienten nu er indlagt og afgiver blodprøvesvar.

 • • Blodprøvesvar ses af den behandlende læge, som er ansvarlig for opfølgning på svar på biokemi.

 • • Blodprøvesvar på patienter der er sendt hjem fra akutmodtagelsen, ses af vagthavende akutlæge.

 • • Blodprøvesvar der udskrives i akutmodtagelsen, ses og kvitteres af akutlægerne 2 gange dagligt.

 • • Herefter arkiveres svarerne af sekretærerne.

 

Formål

At sygeplejersken er klar over sin rolle og sit ansvar i forbindelse med håndtering af blodprøver og svar.

At blodprøvesvar, afleveret mundtlig og/eller skriftligt, bliver håndteret korrekt.

At blodprøvesvar bliver set af den behandlende læge.

 

Referencer

Analysessvar – Klinisk Biokemi

Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar