Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

I.v. kontrast – ansvar, kompetencer og dokumentation

 

 • • Ledelsen i Diagnostisk Afdeling er indforstået med, at sygeplejersker og radiografer injicerer kontrast intravenøst, herunder også med automatsprøjte. Tilladelsen sker på baggrund af den uddannelse, der er grundlaget for den erhvervede autorisation.

 • • Der skal altid være en læge tilstede på sygehuset, der har ansvaret for en kontrast reaktion. Dette kan enten være en radiolog eller en anæstesiolog.

 • • Radiografen/sygeplejersken skal have det fornødne kendskab til akutkasse og akutknappen.

 • • Radiografen/sygeplejersken, som er ansvarlig for undersøgelsen, er forpligtet til at konferere med den for undersøgelsen ansvarlige radiolog såfremt der skulle være kontraindikationer og forholdsregler ved indgivelse af intravenøs kontrast. Er der ikke en radiolog tilstede og kan forholdene ikke afklares, skal undersøgelsen aflyses.

 • • Der skal udvises ekstra agtpågivenhed ved kontrastindgift ved de patienter, som har udtalt allergi og astma eller tidligere har reageret på i.v. kontrast.

 • • Radiografen/sygeplejersken, som starter automatsprøjten, er ansvarlig for mængden af det ordinerede kontrast, og at venflon type og beliggenhed passer til flow og undersøgelsesdelay – og at patienten observeres under kontrastindgivelsen.

 • • Radiografen/sygeplejersken er forpligtet til at dokumentere de enkelte patientforløb i RIS (gældende checkskema).

 • • Hvis der er afvigelse fra radiologens visitering, skal dette begrundes.

 • • Det er radiologens ansvar at registrere evt. allergiske reaktioner i NordEPJ. I vagten er det den tilstedeværende læge, som har ansvaret for registreringen.

 • • Patienten medgives vejledning omkring senreaktioner Information til ambulant CT- eller røntgenpatient, der har fået i.v. kontrast Når du har fået intravenøs kontrast til MR undersøgelse

 • • Venflon må først fjernes efter mindst 5 minutter, forudsat at patienten er velbefindende.

 • • Ambulant patient anbefales at blive på sygehuset mindst ½ time efter kontrastinjektion.

 • • Eventuelle kontraststofrester skal bortskaffes i beholderen til apoteket

 • • Se ESUR guidelines

 

 

 

 

Kontrast - Tilladelse og ansvar i forbindelse med vagt- og weekendarbejde på Billeddiagnostisk Afdeling i Frederikshavn