Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Læger - Generel beskrivelse af lægearbejdet på ortorad sektor – Syd

 

Ortopædradiologisk sektor servicerer ortopædkirurgisk afdeling O og reumatologisk afdeling med konferencer og beskrivelser af undersøgelser. Derudover har afsnittet multitraumefunktion.

Bemanding:

Der er til sektoren tilknyttet 3 overlæger, 1 afdelingslæger, samt et antal kursister og introduktionslæger.

Følgende funktioner skal dækkes af læger i ortopædradiologisk sektor:

 

Funktion

Lokalitet:

Tidspunkt:

O – konference

Ortopædkir auditorium

daglig 08.00-08.30

Reuma – konference

Ortopædkir auditorium

daglig 12.30-13.00

Skadekonference

skaderøntgen (konf.rum)

daglig mellem 09.30 og 12.00

Skaderøntgen

Skaderøntgen

daglig 07.45 – 15.30

Ambulante beskrivelser

skaderøntgen (konf.rum)

daglig ca. 09.30 -

Ambulante og indlagte ortopædiske ultralydscanninger

Rum 37

daglig kl. 09.00

Ambulante og indlagte ortopædiske og reumatologiske MR skanninger

Rum 25,12, 22, 23, 24, NORD

Alle dage

Multitraumemodtagelse

Stue 15 eller skadestuen

Altid

Tumorkonference

Ortopædkir auditorium

Tirsdag og torsdag kl. 13.00

 

Arbejdsfunktionerne fordeles på de enkelte læger, til stede i dagtid. Der udarbejdes et skema for hver uge, dette er normalt til rådighed senest ugen før den aktuelle uge.

Der er en principiel fordeling af arbejdsfunktionerne i afsnittet. Man bliver pålagt arbejde i forhold til sin uddannelsesstatus og sine evner / erfaring, efter aftale med overlægerne i sektoren. Der er dog visse principielle ”regler” for arbejdet i sektoren:

Hvis man ikke føler, man er kompetent til en bestemt opgave, skal man sige det til overlægen i sektoren. Man må ikke overskride sin kompetence, med mindre det er aftalt.

Når man af forskellige årsager ikke det arbejde, man er sat til, skal man meddele dette til overlægen. Man hjælper hinanden med at blive færdige!

Deltagelse i kurser, kongresser, frihed og ferie SKAL aftales med den specialeansvarlige overlæge. Hvis dette ikke overholdes, kan man ikke deltage! Dette gælder for alle lægekategorier.

Har man en dag ingen fast funktion, skal man hjælpe, hvor der er muligt.

Uddannelseslæger skal i givet fald være med ved specielle procedurer, som ultralyd, MR og interventionelle procedurer.

Vi forventer, at den uddannelsessøgende læge er aktiv i forhold til sin uddannelse, og selv opsøger undervisning, men lover til gengæld at kalde, hvor det er muligt.

Arbejdsfunktioner

O - konference lægen:

 • • Afholder O – konference.

 • • Holder Reum-konference.

 • • Passer CT scannerne, visiterer akutte og hastende CT scanninger og beskriver dagens undersøgelser.

 • • Er typisk overlæge eller afdelingslæge.

 

Skaderøntgenlægen:

 • • Afholder skadekonference.

 • • Beskriver skadebilleder.

 • • Skriver foreløbig beskrivelser på visse undersøgelser fra skadestuen.

 • • Godkender, beskriver og ringer svar til egen læge, på patienter henvist herfra.

 • • Beskriver evt. O-ambulante.

 • • Er typisk introduktionslæge eller kursist.

 

Ultralydlægen:

 • • Gennemfører ultralydscanninger på faste dage, og ad hoc.

 • • Visiterer dagens indkomne henvisninger.

 • • Beskriver ambulante fra egen læge.

 • • Superviserer evt. disse, hvis yngre læge udfører.

 • • Er overlæge, afdelingslæge eller evt. erfaren kursist.

 

Uddannelseslægen:

 • • Er der mulighed, får man dage, med ren uddannelse.

 • • Skal gennemgå uddannelsesmateriale, medvirke og overvære interessante undersøgelser og procedurer.

 • • Skal i stor udstrækning holde sig til MR og ultralyd. Gerne i C-scan.

 • • Skal evt. hjælpe ved arbejdsmangel.

 • • Skal føre logbog for uddannelsen på disse dage.

 • • Skal medvirke ved visitation.

 • • Kan være læge af alle kategorier.

 

Der er udarbejdet oversigt over arbejdsfunktionerne, og denne skal ses som en beskrivelse af de funktioner, man skal deltage i, den pågældende dag, altså et såkaldt actioncard. (Se nedenfor).

 

Uddannelse i sektionen:

Alle er lige ansvarlige for, at der bliver undervist i sektionen. Man skal hele tiden være opmærksom på at kalde uddannelseslægger ved typiske tilfælde, ved specielle tilfælde, og alle undersøgelser kan i princippet danne baggrund for teoretiske diskussioner. Det er på den anden side den uddannelsessøgendes pligt at være aktiv i sin opsøgen af undervisning. Er der undervist, er det af afgørende betydning, at dette anføres på beskrivelsen.

Af formaliseret undervisning får man en kort introduktion i sektorens forskellige kliniske og radiologiske problemstillinger og beskriveteknik. Materiale udleveres, og der uddybes ved et møde med overlæge i sektoren.

 • • Liste over Web-sites til selvstudium.

 • • Liste over anbefalet og obligatorisk læsestof.

Det er den uddannelsessøgendes pligt at gennemgå det udleverede materiale. Der er mulighed for at søge hjælp og støtte hos kolleger i sektoren.

Uddannelsessøgende læger skal af egen drift forsøge at deltage i MR, CT og ultralydscanninger, hvor det er muligt. Det er dog fortsat sådan, at målet for opholdet i sektoren er at se så mange konventionelle røntgenbilleder som muligt, og at få beskrevet så mange undersøgelser som muligt. Derudover kan man så få set ortopædiske MR, CT og ultralydscanninger, men målet er her at få et overblik over, hvad man kan med de enkelte modaliteter. Først som postkursist kan man forvente at komme til at arbejde i detaljer med MR, CT og ultralyd.

Introduktionslæger får et mere intensivt ophold ifølge retningslinier for intensivt introduktionsophold, og vil her blive undervist med praktiske eksempler i beskrivelse og bedømmelse af almindelige ortopædiske undersøgelser.

Links til actioncards for de forskellige læger: