Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes behandling med insulinpumpe.

 

Indikationer i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

 • • Utilfredsstillende blodsukkerregulation (HbA1c > 7,5 %) trods multiple injektioner

 • • Mange og uforudsigelige hypoglykæmiepisoder trods multiple injektioner

 • • Stærkt svingende blodsukre trods multiple insulininjektioner og fin HbA1c, f. eks. ved betydende Dawn-fænomen

 • • Betydende stikkeangst og dårlig livskvalitet under penbehandling

 • • Hypoglycaemia unawareness

 • • Små børn < 5 år

 

Kontraindikationer:

 • • Manglende kompliance

 • • Patienter som ikke ønsker at måle blodsukker tilstrækkelig hyppigt

 • • Manglende familiær opbakning

Der henvises til DSBD´s hjemmeside www.DSBD.dk, hvor der kan hentes en række instrukser udarbejdet i DSBD regi for henholdsvis behandler og patient omhandlende relevante problemstillinger ved insulinpumpe behandling.

 

Opstart insulinpumpe behandling.

Patienten indkaldes til ambulant instruktion i anvendelse af insulinpumpen en torsdag/fredag og får påsat insulinpumpen med saltvand til afprøvning hjemme over weekenden. Indsigt i kulhydrattælling skal være på plads. Kommer den følgende mandag til ambulant oplæring og opstart på insulinpumpe behandling med NovoRapid i pumpen. Aftenen før reduceres i Levemir/Lantus med ca.50%. Om morgenen undlades Levemir/Lantus og der gives udelukkende NovoRapid til morgenmaden og til korrektion af blodsukkeret hjemmefra.

Obs. Ved stop i systemet kan der hurtigt udvikles ketoacidose, da insulinpumpen udelukkende giver hurtigvirkende insulin (f.eks.NovoRapid).

 

Udregning af insulindosis ved behandlingsstart:

Total døgndosis (TDD): 80 % af døgndosis på konventionel penbehandling.

Opdeles på:

Basalinsulin: ca. 40 % - 50 % af TDD

Bolusinsulin: ca. 50 % - 60 % af TDD

 

A) Beregning af basalinsulin:

 • • Generelt er dosis fra kl 00 – 03 lavere end om dagen

 • • Små børn har ofte behov for øget mængde fra kl. 21 – 00

 • • Pubertetsbørn har ofte behov for øget mængde sidst på natten og om morgenen (Dawn)

 

Ved korrekt indstilling skal BS ved faste døgnet rundt ligge mellem 4 – 7 mmol/l. Basalraten justeres ved 8-punktsprofiler med BS før og 1½-2 timer efter måltid, før sengetid og kl. 3 om natten. De fleste pumper indstilles på 3 – 5 forskellige rater i døgnet. Der går ca. 1 time før justering af basalraten slår igennem.

Eksempel barn på 6 år med døgndosis insulin 30 ie på penbehandling:

 • • Total pumpedosis: 80 % af 30 ie = 24 ie

 • • Total basaldosis: 50 % af 24 ie = 12 ie

 • • Pumpeindstilling:

Kl. 00.00 – 07.00: 0.3 ie pr time
Kl. 07.00 – 21.00: 0.4 ie pr time
Kl. 21.00 – 24.00: 0.5 ie pr time

 

Eksempel ung 14 år med døgndosis insulin 56 ie på penbehandling:

 • • Total pumpedosis: 80 % af 56 ie = 46 ie

 • • Total basaldosis: 50 % af 56 ie = 23 ie

 • • Pumpeindstilling:

Kl. 00.00 – 03.00: 0.8 ie pr time

Kl. 03.00- 07.00: 0,9 ie pr time

Kl. 07.00 – 14.00: 1,1 ie pr time

Kl. 14.09 – 18.00: 1,0 ie pr time

Kl. 18.00 – 24.00: 1,0 ie pr time.

I alt som basalinsulin 23,7 ie pr døgn.

B) Beregning af bolusinsulin:

 • • Afhænger af madens kulhydrat indhold og aktuelle BS

 • • Kulhydrat/insulin ratio udregnes ved 500 / døgndosis insulin. Det betyder, at der ved et dagligt insulinbehov på 50 ie kræves 500 / 50 = 1 ie insulin pr 10 g kulhydrat.

 • • Korrektions ratio udregnes ved 100 / døgndosis insulin. Det betyder, at der ved et dagligt insulinbehov på 50 ie er korrektionsratio på 100/50 = 2, dvs. fald i BS på 2 mmol/l ved 1 ie insulin.

 • • Kulhydratratio og korrektionsratio indtastes i insulinpumpens basisindstilling. Det betyder, at man ved indtastning af aktuel BS samt forventet kulhydratindtagelse kan få et forslag til insulinbolus ved at anvende insulinpumpens ”bolus guide”, hvor der også bliver taget højde for resterende insulin mængde i kroppen fra foregående bolus. Det giver mulighed for et mere kvalificeret bud end ved eget skøn.

 • • Husk at tage højde for sportsaktiviteter mm

 • • Hos større børn er insulinfølsomheden mindre om morgenen, hvorfor der kan være behov for større bolusinsulin til morgenmaden end udregnet efter kulhydrat ratio.