Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nær-traumer (abdominale traumer)

 

Formål

Traumecentret ved Aalborg Universitetshospital har udgivet retningslinjer for modtagelse og behandling af traumer. Disse retningslinjer er baseret på et scoresystem, hvor skadesmekanisme og mønster afspejler en scoring, og denne score angiver, hvorvidt der initieres traumekald.

Imidlertid er der ved flere tilfælde sket en scoring, der ikke umiddelbart kan udløse traumekald.

Det drejer sig om det stumpe traume til abdomen.

 

Ustabile patienter

Med ustabil patient forstås cirkulatorisk påvirkning (BT < 100 mm Hg, puls > 100 / min) og relevant traume. Ingen effekt af initial væsketerapi.

Ustabile patienter, det være sig såvel stumpe som penetrerende traumer, skal uopholdeligt opereres, det være sig i skadestuen eller mere optimalt på operationsgangen. Man kan ikke forvente, at der kan resusciteres før operation ved større blødninger. Se Damage Control Laparotomi.

 

Stabile patienter (responder eller transcient responder)

Stabile patienter med penetrerende traumer fra IC5 (papilniveau) og til symfysen skal laparoskoperes. Finder man penetration af peritoneum, skal der foretages åben laparotomi. Derved spares 60 % for en non-terapeutisk laparotomi. Den åbne adgang reducerer risikoen for, at man overser skade, der ses op til 60 % ved laparoskopisk færdigbehandling.

Stabile patienter med relevante stumpe traumer kan ikke vurderes på det kliniske billede alene. Der bør suppleres med FAST og CT abdomen. Den videre behandling af påviste skader baseres på organspecifikke kriterier.